Misija MMF-a ocenjuje dostignuća CBK-a: Centralna banka Republike Kosovo je nastavila da unapređuje ambiciozni program institucionalnih reformi u skladu sa petogodišnjim strateškim planom

05/04/2024

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođena od strane g. Sebastiana Sose, je posetila Republiku Kosovo u periodu od 18. do 24. marta 2024. godine, radi razgovora o drugoj reviziji Stand-By sporazuma (SBA) i Instrumenta otpornosti i održivosti (RSF), koje naša zemlja ima sa MMF-om.

Tim MMF-a je, nakon završetka misije. u saopštenju koje je objavio naveo da je Centralna banka Republike Kosovo (CBK) nastavila da unapređuje ambiciozni program institucionalnih reformi u skladu sa petogodišnjim strateškim planom, učinilo stalne napori na jačanju upravljanja, upravljanja rizicima, finansijskog nadzora i otklanjanja nedostataka u borbi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, smatrajući ih dobrodošlim i kao aktivnostima koje se trebaju nastaviti.

Tim MMF-a je zaključio da je bankarski sistem i dalje zdrav, likvidan i dobro kapitalizovan, ističući postojanje rezerve za vanredne situacije za likvidnost, kao i REPO linije (100 miliona evra) sa Evropskom centralnom bankom (ECB), produženom do januara 2025. godine.

Pored toga, tim misije MMF-a je prepoznao postizanje ciljeva koje je CBK dogovorila u okviru programa, uključujući i usvajanje novih propisa o radu koji pojašnjavaju uloge i odgovornosti Izvršnog odbora i Nadzornog odbora CBK-a, kao i izrada novog zakona o bankarskom sektoru, koji će uskoro biti podnet Skupštini.

Saopštenje MMF-a zaključuje da je sprovođenje programa i dalje na dobrom putu, uz ispunjenje svih kvantitativnih ciljeva do kraja decembra 2023. godine i uz zadovoljavajući napredak u dogovorenom programu strukturnih reformi.

CBK ostaje posvećena ispunjavanju svih mera koje su predviđene Programom sa MMF-om, u okviru reformskih aktivnosti u skladu sa njenim ciljevima.

Čitav tekst saopštenja MMF-a možete pronaći na priloženoj poveznici:  

IMF Reaches Staff-Level Agreement with Kosovo on the Second Reviews of the Stand-By Agreement and the Resilience and Sustainability Facility Agreement