Guverner Nurboja je učestvovao na Samitu guvernera u Bečiću, Crna Gora

30/05/2023

Vršilac dužnosti guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Bashkim Nurboja je učestvovao na Samitu ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih administracija regiona koji se održava u Bečiću, Crna Gora.
Tema diskusije na ovom samitu je bila: „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize“.
Na ovom Samitu je diskutovano o nastojanjima centralnih banaka da monetarnom politikom utiču na ublažavanje inflacije, efektima mera FED-a i ECB-a na monetarne politike centralnih banaka u regionu, olakšavanje inflatornih očekivanja, zatim važnost koordinisanog delovanja fiskalne i monetarne politike u vremenima krize.


V.d. guvernera je predstavio iskustvo Centralne banke Kosova, uključujući izazove i dostupne mehanizme u cilju ublažavanja inflacije i njenih uticaja.
Guverner Nurboja je pred prisutnima rekao da zbog upotrebe evra kao službene valute na Kosovu, Centralna banka Republike Kosovo ima ograničene mogućnosti da koristi instrumente monetarne politike, a samim tim i da usporava inflaciju u zemlji, dok je naglasio da ni kretanja kamatnih stopa na međunarodnim tržištima nemaju značajan uticaj, jer su glavni izvor finansiranja bankarskog sektora Kosova depoziti prikupljeni unutar zemlje, dok se kreditni portfolio skoro u potpunosti sastoji od kredita izdatih privredi, pa stoga kretanja kamatnih stopa na međunarodnim tržištima nema značajniji uticaj na ekonomiju zemlje, kao ni promene kursa evra.


Takođe, v.d. guvernera je ponudio podatke o strukturi kredita i kamatnim stopama.
U ovoj diskusiji v.d. guvernera je naveo i mere koje je Vlada preduzela u periodu inflacije i međuinstitucionalnu saradnju u našoj zemlji.

Tokom ovog Samita, v.d. guverner Nurboja, održao je sastanke sa guvernerima centralnih banaka regiona i šire, koji učestvuju na ovom događaju.
Samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih administracija će biti održan 29. i 30. maja.