Guverner Mehmeti sa Direktorkom regionalne kancelarije Francuski Trezor

22/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se danas sa Direktorkom regionalne kancelarije Francuskog Trezora, sa sedištem u Sofiji, Florence Dobelle, sa kojom je razgovarao o situaciji u finansijskom sektoru i novim događajima u zakonodavstvu finansijskog sistema.

Ovom prilikom, guverner Mehmeti izjavio je da je finansijski sektor imao pozitivna kretanja, gde su bankarski krediti zabeležili godišnji rast od 11,6%, depoziti su zabeležili godišnji rast od 6,9%, dok su kamatne stope na kredite nastavile padati na 6,3%.

Guverner Mehmeti je takođe istakao veoma dobar kvalitet kreditnog portfolija sa trendom smanjenja stope nenaplativih kredita od 2,6%.

S druge strane, direktorka Dobelle izrazila je zahvalnost guverneru Mehmetiju na dosadašnjoj saradnji i izrazila spremnost da poveća saradnju sa Centralnom bankom Republike Kosova i njihovu ulogu u pružanju podrške ekonomskom razvoju zemlje.