Guverner Mehmeti: Međunarodna arbitraža priznala je pravednu odluku CBK-a

22/11/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, rekao je da pobeda međunarodnog arbitražnog procesa protiv finansijske institucije ’Iute Credit’ je dokazala da CBK je bila i ostaje uverena u zakonitost i proporcionalnost odluka, u odnosu na ovu instituciju i sve odluke koje donose njeni izvršni organi.

Na konferenciji za medije, guverner Mehmeti je izneo istorijat ove mikrofinansijske institucije od registracije 27. oktobra 2017. godine sve do odluke koju je doneo Odbor CBK-a o oduzimanju licence i pokretanja postupka likvidacije.

Ovom prilikom, guverner Mehmeti je rekao da kroz svoju politiku licenciranja, CBK stalno se trudi da pruža najbolje moguće uslove za pristup finansijama na Kosovu, omogućavajući rad na našem finansijskom tržištu samo institucijama koje doprinose stabilnosti i razvoju finansijskog sistemu, a time i održivi ekonomski razvoj zemlje.

„U periodu rada ’Iute Credit’ na Kosovu, ova institucija stalno je odstupila od poslovnog plana na osnovu kojeg je dobila licencu za rad, na ovaj način donevši na naše tržište nešto drugačije od onoga što je obećala. U skladu sa dužnostima i odgovornostima u vezi sa nadzorom finansijskih institucija, CBK je sprovela dva ispitivanja usredsređena na ovu instituciju o njenoj usklađenosti sa radom pored poslovnog plana odobrenog nakon registracije od strane CBK-a. Ispitivanja CBK-a su pokazala niz velikih prekršaja i da su kamatne stope koje primenjuje ova institucija van svakog standarda, bilo ako ih uporedimo sa samim projekcijama ove institucije, bilo u odnosu na kamatne stope na kredite koje se primenjuju od drugih finansijskih institucije u zemlji. Ovo odstupanje je bilo u suprotnosti sa zakonima na snazi i da je svojom aktivnošću ugrozilo sposobnost plaćanja zajmoprimaca i time je predstavljalo rizik po finansijsku stabilnost zemlje“, rekao je guverner Mehmeti.

Na osnovu kršenja dokazanih uzastopnim ispitivanjima, Izvršni odbor CBK je 6. decembra 2019. godine na osnovu ovlašćenja garantovanih članom 36. stav 1, stavovima 1.11. i 1.12, kao i članom 67. stavovima 1. i 2. Zakona o Centralnoj banci Republike Kosovo kao i u skladu sa članom 105. stav 1. podstavom 1.10. Zakona o bankama, finansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama odlučio je da opozove registraciju i pokrene postupak likvidacije za mikrofinansijsku instituciju ’Iute Credit Kosovo’ A. D.

On je rekao da CBK je bila i ostaje privržena u zakonitost i proporcionalnost odluka, u odnosu na ovu instituciju i sve odluke koje donose njeni izvršni organi.

Predmetna institucija je, u skladu sa svojim zakonskim pravom, pokrenula tužbu u Međunarodnoj arbitraži za osporavanje zakonitosti odluke Izvršnog odbora CBK-a.

„CBK zahvaljuje Vladi Republike Kosovo što je pokrenula dodelu sredstava za odbranu Republike Kosovo u arbitraži. CBK takođe se zahvaljuje Ministarstvu pravde i Državnom pravobranilaštvu za uspostavljanje direktnog kontakta između CBK-a i odbrambene firme za Republiku Kosovo. Od početka sam imenovao bivšeg zamenika guvernera Sokol Havolli za nosioca ovog procesa koji je u saradnji sa svojim potčinjenima uspešno sprovodio svaku fazu odbrane Republike Kosovo i kao ključni svedok u arbitraži. Takođe, koristim priliku da čestitam svim ostalim zaposlenima u CBK-u koji su bili na vrhu svojih dužnosti tokom celog procesa rada i odbrane. Naša pouzdanost u profesionalizam zaposlenih u CBK se nikada nije pokolebala. Kao ishod cele ove posvećenosti i profesionalnog procesa Centralne Banke Republike Kosovo, uspeli smo da imamo epilog 100% u korist zemlje. Kao nosilac svih odgovornosti u instituciji koju vodim, osećam se srećan ovim ishodom i svim ishodima postignutim u toku godina. Koliko i ishod, toliko je važna i činjenica da će troškove vezane za ovaj proces snositi tužena strana. Osećam se posebno ponosnim što sam sve ovo vreme u saradnji sa svim mojim kolegama u CBK uspeo da zaštitim državu, građane, instituciju i finansijsku stabilnost. U različitim vremenima, suočavali smo se sa orkestriranim izazovima i napadima kako iznutra tako i spolja koji su imali za cilj da naškode procese CBK-a ali i moj ugled, ugled CBK-a i Republike Kosovo. U nekim slučajevima zbog njih sam se loše osećao. Ali nikada nisam osetio da ne primenjujem zakon."

Guverner Mehmeti je izjavio da je Centralna banka Republike Kosova posvećena je stvaranju uslova za rast zdrave konkurencije na našem finansijskom tržištu, omogućavajući fer konkurenciju između finansijskih institucija koje obezbeđuju veći pristup finansijama i poboljšanje uslova, ali nikada neće dozvoliti rad onih institucija koje ne sprovode regulatorne i zakonske zahteve zemlje i koje koriste teške finansijske uslove u kojima se nalazi deo naših građana, donoseći usluge koje ih osiromašuju i dodatno otežavaju im život.