Guverner Mehmeti: Kosovski fond za kreditno jemstvo olakšao je pristup finansiranju

16/05/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, visoko je ocenio dosadašnje angažovanje Kosovskog fonda za kreditno jemstvo. 

U obeležavanju treće godišnjice zvaničnog lansiranja ovog fonda i potpisivanja sporazuma sa Evropskim investicionim fondom vezano za program COSME, guverner Mehmeti je rekao da je za CBK bila privilegija da u okviru svog zakonskog mandata doprinese procesu osnivanja fonda, naročito u oblasti adekvatnog zakonskog okvira. 

„Ovaj fond je u ove tri godine ostvario ogroman uspeh, pomažući ekonomski razvoj zemlje i otvaranje novih radnih mesta. Za tako kratko vreme fond je uspeo da garantuje više od 2560 kredita u iznosu od 100 miliona evra, a garantovani iznos je bio 47.5 miliona evra. Dosadašnje studije pokazuju da je pristup finansiranju, između ostalog, prepreka razvoju poslovanja u privatnom sektoru. Sada su već poznati izazovi sa kojima se suočavaju mala, srednja i mikro preduzeća, sa jedne strane, i poteškoće koje imaju finansijske institucije za procenu rizika u slučaju finansiranja. Fond je služio u prevazilaženju ovih izazova, olakšavajući pristup finansiranju srednjim, malim i mikro preduzećima, garancijom kredita. Ovaj dodatni mehanizam finansiranja pomogao je njima da se razvijaju, otvaraju nova radna mesta, da izvoze i na taj način da pozicioniraju Kosovo na konkurentnom nivou na regionalnom i evropskom tržištu“, rekao je guverner Mehmeti.  

On je izjavio da je osnovni preduslov za istinsko funkcionisanje fonda interakcija sa održivim i efikasnim bankarskim sistemom, dok kontinuirani rast konkurencije u bankarskom sistemu, kao i napredak u ovom sektoru, uticali su na to da se značajno poboljšaju troškovi i uslovi finansiranja i istovremeno su beležili značajno poboljšanje.  

„Sporazum sa Kosovskim fondom za kreditno jemstvo i Evropskim investicionim fondom, omogućava ponovnu garanciju portfolija garancije do 45 miliona evra za period od 2 godine u kredibilnu instituciju kao što je Evropski investicioni fond i to će uticati na povećanje pristupa finansiranju za mala, srednja i mikro preduzeća. Sa ovim koristima koje će fond sticati, očekujemo da se smanji tarifa za garantovane kredite od Evropskog investicionog fonda. CBK će nastaviti da obezbeđuje finansijsku stabilnost koju već imamo“, izjavio je guverner Mehmeti, pružajući dalju podršku CBK-a za Kosovski fond za kreditno jemstvo, u cilju da isti ima finansijsku održivost tako da bude u funkciji razvoja poslovanja.