Guverner Ismaili ugostio je delegaciju visokog nivoa Trezora Svetske banke – RAMP Program za diskusije o upravljanju rezervama i izgradnji kapaciteta

25/03/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, u pratnji svog tima, ugostio je delegaciju iz Partnerstva za savetovanje i upravljanje rezervama Svetske banke (RAMP), u CBK-u radi diskusije o strategijama upravljanja rezervama i izgradnji kapaciteta inicijative.

Guverner Ismaili je izrazio iskrenu zahvalnost na poseti delegacije na visokom nivou Svetske banke, koja se dogodila samo šest meseci nakon što je CBK postala član RAMP-a u oktobru 2023. Od pristupanja, Centralna banka Republike Kosovo je već imala značajne koristi iz RAMP-ovog sveobuhvatnog programa obuke i izgradnje kapaciteta. Guverner je istakao ključnu ulogu koju ovaj program ima u jačanju sposobnosti Centralne banke i osiguravanju efikasnih praksi upravljanja rezervama.

Štaviše, guverner Ismaili je naglasio nepokolebljivu posvećenost CBK-a jačanju svoje investicione politike u skladu sa najboljim međunarodnim praksama. Guverner je ponovio otvorenost CBK-a da iskoristi podršku koju pružaju RAMP programi za efikasno postizanje ovog cilja. Usklađivanjem sa najboljim standardima, CBK ima za cilj da poboljša svoju finansijsku stabilnost i pozitivno doprinese jačanju institucije.

Tokom sastanka, diskusije su se takođe fokusirale na napredak ostvaren ka investicijama odgovornim prema životnoj sredini, društvu i upravljanju (ESG). Guverner Ismaili je naglasio posvećenost CBK-a ovom cilju, koji je istaknut u Strateškom planu CBK-a. Integracijom ESG principa u svoj investicioni okvir, CBK nastoji da podstiče održivi razvoj i podržava etičke standarde u svojim aktivnostima upravljanja rezervama.

Nadalje, delegacija će sprovesti pregled portfelja, procenu raspodele sredstava, pregled pristupa tranširanju i diskusiju o upravljanju likvidnošću. Pored toga, razgovaraće se o strategijama indeksacije i praksama benčmarkinga portfelja.

Guverner Ismaili je izrazio zahvalnost delegaciji Svetske banke RAMP na njihovim vrednim uvidima i zajedničkim naporima u unapređenju praksi upravljanja rezervama i inicijativama za izgradnju kapaciteta u Centralnoj banci Kosova. Plodna razmena ideja i stručnosti tokom sastanka dodatno jača partnerstvo između CBK-a i Grupacije Svetske banke, utirući put za kontinuirani napredak i uspeh u postizanju zajedničkih ciljeva.