Guverner Ismaili se sastao sa visokim službenicima Kancelarije Evropske unije na Kosovu

06/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Ahmet Ismaili sa saradnicima susreo se sa visokim službenicima Kancelarije Evropske unije, g. Johannes Stenbaek Madsen – šefom sektora za saradnju i gđom. Paulina Stanoeva – menadžerkom programa, gde je, između ostalog, bilo reči o koordinaciji aktivnosti u borbi protiv falsifikovanog novca (kovanice u apoenu od 2 evra) i povezanim aspektima.

Tokom ovog sastanka, guverner Ismaili i zamenik guvernera Dardan Fusha su obelodanili dosadašnje aktivnosti CBK-a i izrazili spremnost da dodatno prošire međuinstitucionalnu grupu sa predstavnicima međunarodnih misija, u okviru kratkoročnih mera predviđenih planom.

Na sastanku je diskutovano i o dugoročnim aspektima izgradnje državnih kapaciteta u borbi i prevenciji ovakvih sličnih nezakonitih aktivnosti, uključujući podršku CBK-a najboljim međunarodnim praksama kroz specifične mehanizme i instrumente EU-a i Evropske centralne banke.

Takav napor se odnosi i na mogućnost stvaranja Nacionalnog centra za borbu protiv falsifikovanja novca i druge nezakonite aktivnosti. Modaliteti će biti obrađeni na odvojenim sastancima na tehničkom i profesionalnom nivou.

Visoki služenici CBK-a su dali do znanja da u sprovođenju ovog plana CBK preduzima i nastaviće da preduzima svoje akcije, na koordinisan način i u okviru svog delokruga. Ovo uključuje i nije ograničeno na reviziju tarife za deponovanje kovanica u bankama, unapređenje međuinstitucionalne saradnje i između finansijskog sektora, promovisanje korišćenja metoda elektronskog plaćanja i drugih smernica kao deo finansijskih edukativnih kampanja.

Diskutovano je i o planovima CBK-a za unapređenje platnog sistema i njegovu digitalizaciju, sa fokusom na povezivanje sa Jedinstvenim evropskim platnim prostorom i platnim sistemima Evropske unije, gde je zatražena odgovarajuća podrška u okviru inicijativa za regionalnu integraciju.

Drugi aspekti ograničenja koja građani Kosova imaju bili su deo diskusije, uključujući i Zelenu kartu, koja se odnosi na slobodno kretanje građana i robe.

Na kraju, CBK i Kancelarija EU-a su se dogovorili da povećaju razmenu iskustava i informacija, kao i da imaju češće sastanke između institucija radi neophodne koordinacije i podrške u skladu sa zajedničkim ciljevima.