Guverner Ismaili se sastao sa visokim rukovodiocima Saveta biroa za zeleni karton u Briselu

04/10/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), g. Ahmet Ismaili sastao se sa višim rukovodiocima Saveta biroa u Briselu, gđom. Sandra Schwarz – predsednica i gđom. Greet Flore – generalna direktorka.

U sastavu delegacije su bili i predstavnici Kosovskog biroa za osiguranje i zvaničnici Ambasade Kosova u Briselu.

Guverner Ismaili ih je informisao o najnovijim dešavanjima i napretku u finansijskom sektoru, sa naglaskom na industriju osiguranja u Republici Kosovo.

Takođe, guverner Ismaili je argumentovao potrebu i prepreke koje nedostatak zelenog kartona stvara preduzećima, građanima naše zemlje i dijaspori u vezi sa slobodnim kretanjem.

U cilju ostvarenja ovog važnog cilja o slobodnom kretanju ljudi i robe, razmatrani su mogući načini i aranžmani za rešavanje ovog pitanja.

Viši rukovodioci Saveta biroa su se zahvalili delegaciji Republike Kosovo na poseti i izrazili spremnost da razmatraju mogućnosti i potencijalne alternativne aranžmane za rešavanje ovog pitanja.

Međutim, oni su ponovo podsetili da zakonska ograničenja koja proizilaze iz Statuta Saveta biroa predstavljaju glavni izazov koji zahteva vreme da se reši. 

Guverner Ismaili je istakao posvećenost CBK za ovu svrhu, podršku Vlade i institucija Republike Kosovo i saradnju sa međunarodnim partnerima u pronalaženju rešenja u tom pogledu.