Guverner Ismaili se sastao sa turskim ambasadorom Sh. T. Tunç Angılı

11/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, primio je na sastanak upoznavanja ambasadora Republike Turske u našoj zemlji, Sh. T. Tunç Angılı.

Na ovom sastanku, guverner Ismaili je obavestio o trenutnim aktivnostima i planovima CBK-a u funkciji postizanja ciljeva i Strateškog plana.

Na sastanku se diskutovalo o aktuelnostima i finansijskom sistemu u Republici Kosovo, koji je stabilan i u okviru potrebnih zakonskih i regulatornih parametara.

Guverner Ismaili je informisao ambasadora Angılı o perspektivi CBK-a u vezi sa makroekonomskim razvojima, finansijskim sistemom i zakonskim i infrastrukturnim promenama u perspektivi.

Guverner i ambasador razgovarali su i o unapređenju saradnje sa turskim regulatornim i nadzornim autoritetima, kao što su Centralna banka Turske i Agencija za regulisanje i bankarski nadzor (BRSA).

Na kraju, guverner Ismaili je izrazio zahvalnost instituciji koju vodi na podršci koju pruža Republika Turska, sa naglaskom na ekonomiju zemlje i finansijski sistem posebno.