Guverner Ismaili se sastao sa timom stručnjaka Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Svetske banke u vezi sa novim projektom za Digitalne finansijske usluge

14/03/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili je zajedno sa svojim timom, primio na sastanak tim stručnjaka Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) i Svetske banke kako bi diskutovali o mogućnostima saradnje u novom regionalnom projektu za unapređenje ka Digitalnim finansijskim uslugama (Digital Financial Services - DFS).

Na sastanku su timovi dve institucije diskutovali i dogovorili se za pokretanje nove saradnje i partnerstva u ovom projektu, za unapređenje Digitalnih finansijskih usluga u Republici Kosovo, sa posebnim fokusom na usklađenost regulative sa međunarodnim standardima, proširenje korišćenja finansijskih digitalnih usluga zasnovanih na najboljim praksama, podizanje svesti na nivou finansijskog sektora, podsticanje saradnje između aktera finansijskog sistema i privatnog sektora na promovisanju slobodne konkurencije i inovacije.

Guverner CBK-a, izražavajući spremnost da započne ovaj projekat, istakao je značaj modernizacije i digitalizacije kao važnih ciljeva Strateškog plana CBK-a, ističući kontinuirani napredak CBK-a ka modernizaciji platnog sistema, uz podršku i Svetska banka i drugih partnera.

Takođe, guverner Ismaili je istakao nameru CBK-a da napreduje ka usklađenosti sa SEPA (Single Euro Payments Area), sa konačnim ciljem integracije u sistemu TIPS (Target Instant Payment Settlement) Evrozone.

Na sastanku se takođe diskutovalo o različitim oblastima u kojima IFC može da podrži finansijski sektor i ekonomiju, uključujući napredak u oblasti elektronskog potpisa, aktivnosti digitalnog bankarstva identifikacije klijenata (Digital Onboarding) i inicijative za Otvoreno bankarstvo (Open Banking).

Učesnici su istakli potrebu za orijentacijom na inovativne metode koje promovišu saradnju i partnerstvo između sektora i regulatora. Ovaj projekat će biti komplementaran tehničkoj pomoći koju CBK ima preko Svetske banke za Modernizaciju platnog sistema.

Guverner Ismaili je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci Grupe Svetske banke, gde je preko svojih finansijskih institucija doprinela i doprinosi razvoju institucionalnih kapaciteta CBK-a u različitim oblastima, kao i razvoju i modernizaciji finansijskog sektora sa važnim uticajima u celoj ekonomiji.