Guverner Ismaili se sastao sa timom GET-a na čelu sa gđom. Marie-Aimée Salopiata

10/02/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili sa svojim saradnicima se sastao sa timom German Economic Team (GET) (GET) na čelu sa gđom. Marie-Aimée Salopiata, u sklopu napora za rešavanje pitanja uključivanja u sistem zelene karte Saveta biroa.

Na ovom sastanku, stručnjaci GET-a su predstavili dve fokusirane studije, sprovedene na zahtev CBK-a, o ekonomskim uticajima za Republiku Kosovo od neučlanjenja u sistem zelene karte, kao i o mogućim opcijama za što efikasnije rešavanje ovog pitanja.

Na osnovu dosadašnjih stavova, preporuka i koordinacije na institucionalnom i međuinstitucionalnom nivou, napredovaće se ka mogućim praktičnim rešenjima, kako za olakšanje slobodnog kretanja građana i robe, tako i za regionalnu i širu integraciju.

CBK će, u skladu sa Strateškim planom 2024-2028, nastaviti da podržava ovaj proces u višedimenzionalnim naporima, uključujući diplomatske aspekte za postizanje ovog cilja, koji je povezan i sa trenutnim integracionim procesima naše zemlje.