Guverner Ismaili se sastao sa otpravnikom poslova Ambasade Crne Gore, Bernardom Čobajem

11/03/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili primio je na sastanku otpravnika poslova Ambasade Crne Gore u našoj zemlji, g. Bernarda Čobaja.

Na početku sastanka, guverner Ismaili je informisao g. Čobaja o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sistemu zemlje, makroekonomskim kretanjima, perspektivi, ciljevima i strateškom planu CBK-a.

Kao deo inicijative za unapređenje finansijskog sistema, uključujući projekat modernizacije platnog sistema i namerom za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima Evropske unije, poznatoj kao SEPA, i Evropskom sistemu brzih plaćanja (TIPS).

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim izazovima, kao i o napretku ka digitalizaciji i potencijalnoj saradnji u ovoj oblasti sa crnogorskim institucijama, kao i proširenju saradnje sa Centralnom bankom Crne Gore.

Takođe, razgovaralo se o unapređenju regulatornog i pravnog okvira, uključujući Zakon o bankama, Zakon o platnim uslugama i druge zakone, koji imaju za cilj usklađivanje sa direktivama EU.

Na kraju je zaključeno da će biti daljih razmena informacija u cilju moguće saradnje između CBK i crnogorskih institucija u oblastima od zajedničkog interesa.