Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorom Švedske, Jonasom Westerlundom

07/03/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, zajedno sa svojim saradnicima, primio je ambasadora Švedske u našoj zemlji, Nj. E. G. Jonasa Westerlunda, u pratnji g. Samuel Naumovski Vickius.

Na početku sastanka, guverner Ismaili je informisao ambasadora Westerlunda o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sistemu zemlje, makroekonomskim kretanjima, perspektivi, ciljevima i strateškom planu CBK-a, inicijativama za unapređenje finansijskog sistema, uključujući projekat modernizacije platnog sistema i  o nameri za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima Evropske unije, poznatoj kao SEPA, i Evropskom sistemu brzih plaćanja (TIPS).

Ovom prilikom, guverner Ismaili se zahvalio ambasadoru Westerlundu na kontinuiranoj podršci njegove vlade i švedskog naroda institucijama i narodu Republike Kosovo.

Na sastanku je bilo reči i o napretku ka digitalizaciji i potencijalnoj saradnji u ovoj oblasti sa švedskim institucijama, kao i proširenju saradnje sa centralnom bankom Švedske. Takođe, razgovaralo se i o unapređenju regulatornog i pravnog okvira, uključujući Zakon o bankama, Zakon o platnim uslugama i drugim zakonima, koji imaju za cilj usklađivanje sa direktivama EU.

Ambasador Westerlund je takođe informisan i o kompletiranju Izvršnog odbora CBK-a, kao i o aktivnostima za kompletiranje organizacione strukture CBK-a, odobrene krajem prošle godine.

Deo diskusije bili su i izazovi i mogućnosti podrške za članstvo u Zelenom kartonu za vozila, kao i potreba da se pronađu mogućnosti za listiranje Republike Kosovo na globalnim platnim platformama (PayPal, Apple Pay, Google Pay) i ISO Kodu, za koji je takođe tražena podrška švedske države.

Guverner Ismaili je upoznao ambasadora Westerlunda sa Uredbom o gotovinskim operacijama, pojašnjavajući glavne aspekte, efekte i argumente za njen stav. Pojašnjeno je da Uredba unapređuje integritet finansijskog sistema i usklađuje Republiku Kosovo sa standardima EU, kao i da ne zabranjuje niti ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u evrima, ne ograničava obavljanje menjačke aktivnosti od bankarskih ili nebankarskih finansijskih institucija licenciranih od CBK-a.

S tim u vezi, ambasador Westerlund je takođe informisan o Planu CBK-a za sprovođenje ove Uredbe u praksi, kao i o akcijama za olakšavanje njenih posledica, pored konstruktivne posvećenosti CBK-a da olakša transfer sredstava u skladu sa predloženim modelom i spremnosti da se razgovara o mogućim pravnim opcijama.

Na kraju je zaključeno da će biti daljih razmena informacija u cilju moguće saradnje između CBK i švedskih institucija u oblastima od zajedničkog interesa.