Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier

29/01/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, u pratnji zamenika guvernera, g. Dardan Fusha, primio je na sastanku Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Njegovu Ekselenciju Jeffrey Hovenier i rukovodioca ekonomskog sektora, g. Micah Savidge, koje je obavestio o glavnim dešavanjima u finansijskom sistemu, unapređenju zakonskog i regulatornog okvira, aktivnostima vezanim za stabilnost i integritet finansijskog sistema, ostvarenju ciljeva i novim Strateškim planom 2024-2028 CBK-a.

Tokom ovog sastanka, Guverner Ismaili je objasnio glavne aspekte kojima se bavi nova Uredba o gotovinskom poslovanju i njenim efektima, argumentujući i razjasnivši njen stav.

Unapređenje regulatornog okvira za suzbijanje fenomena falsifikovanog novca i regulisano i transparentno snabdevanje privrede gotovinom, koji doprinose očuvanju i povećanju integriteta finansijskog sistema i same valute evra, bile su među glavnim temama ovog informativnog sastanka.

Guverner Ismaili je takođe pomenuo i druge zakonodavne promene koje je odobrila CBK na osnovu svog plana, koje zajedno sa ovom Uredbom imaju za cilj prilagođavanje najboljih praksi u vezi sa očuvanjem integriteta valute evra i finansijskog sistema uopšte.

U skladu sa ovim promenama, naglašena je potreba što efikasnije i fokusirane komunikacije u vezi sa mogućim uticajima i ograničenjima ove Uredbe, kao i postojećim zakonskim mogućnostima za pristup sigurnim finansijskim uslugama.

Tokom sastanka razgovaralo se i o postojećim mogućnostima, alternativama i pristupu finansijama preko različitih finansijskih kanala licenciranih za rad na celoj teritoriji Republike Kosovo. Guverner CBK-a je posebno obavestio da samo u četiri severne opštine rade četiri filijale banaka, tri mikrofinansijske institucije (kreditori) i preko 15 nebankarskih finansijskih institucija za plaćanje i razmenu novca.

Broj filijala i kancelarija finansijskih institucija koje rade na tom području se povećava, jer je finansijska inkluzija cilj CBK-a.

Pored toga, pojašnjeno je da dotična Uredba ne zabranjuje niti ograničava primanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti ograničava aktivnost razmene bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od strane CBK-a. Stoga, svi pojedinci imaju pristup bankovnim računima i mogu da primaju sredstva na svoje račune u evrima, kroz različite zakonske kanale.

Dakle, svi građani koji već imaju bankovni račun u evrima, u bilo kojoj licenciranoj banci na Kosovu, mogu koristiti isti za primanje sredstava iz bilo koje zemlje. Dok oni koji još nemaju račun, mogu ga otvoriti u bilo kojoj banci, prema Uredbi CBK-a za pristup platnim računima za osnovne usluge, koji za ugrožene grupe i socijalne šeme od 1. januara 2024. godine nema naknade za otvaranje ili održavanje.

Guverner Ismaili je naglasio da u temeljima CBK-a, kao nezavisne ustavne institucije koju moraju poštovati sve strane kako bi ostvarila svoje zakonske ciljeve, leži saradnja i priznanje partnerstva i podrške partnerskih zemalja, predvođenih SAD-om, zajedno sa drugim prijateljskim zemljama i međunarodnim finansijskim institucijama.

CBK ostaje odlučna da unapredi pravni i nadzorni okvir u sprovođenju svog ustavnog mandata i da ostaje posvećena da nastavi sa aktivnostima informisanja i podizanja svesti javnosti.