Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorom Francuske Olivier Guérot

16/02/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili zajedno sa zamenikom guvernera Fusha, dočekao na sastanku ambasadora Republike Francuske u našoj zemlji, Nj. V. Olivier Guérot u pratnji g. Pierre Grandjouan.

Guverner Ismaili je upoznao ambasadora Guérot o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sistemu zemlje, makroekonomskim kretanjima, perspektivi, ciljevima i strateškom planu CBK-a, inicijativama za unapređenje finansijskog sistema, uključujući projekat modernizacije platnog sistema i cilja za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima Evropske unije, poznatoj kao SEPA.
Ovom prilikom, guverner CBK je izrazio najviše ocene i uvažavanja za podršku Francuske banke, koja je doprinela raznim projektima u razvoju profesionalnih kapaciteta kao i pomoć narodu Kosova od francuskog naroda.

Na sastanku je razgovarano i o unapređenju regulatornog i pravnog okvira, uključujući Zakon o bankama, Zakon o platnim uslugama i druge zakone koji imaju za cilj usklađivanje sa direktivama EU-a.

Takođe, razgovarano je o preduzetim radnjama protiv falsifikovanog novca kao i drugim planovima za jačanje integriteta finansijskog sistema, sa najboljim međunarodnim praksama.

Guverner Ismaili je upoznao ambasadora Guérot sa Uredbom o operacijama sa gotovinom, pojašnjavajući glavne aspekte, efekte i argumente za njen stav. Pojašnjeno je da uredba unapređuje integritet finansijskog sistema i usklađuje Republiku Kosovo sa standardima EU-a.

Francuski ambasador je takođe bio upoznat i sa Planom CBK-a o sprovođenju ove uredbe u praksi, kao i o radnjama za ublažavanje njenih efekata, pored konstruktivne posvećenosti CBK-a da olakša transfer sredstava prema predloženom modelu i spremnosti da se razgovara o mogućim pravnim opcijama.

Što se tiče zabrinutosti u vezi sa njenim uticajem na određenu zajednicu, pojašnjeno je da ova uredba ne zabranjuje niti ograničava primanje sredstava na bankovnim računima u evrima, niti ograničava menjačku delatnost koju obavljaju bankarski ili ne-bankarske finansijske institucije licencirane od CBK-a.
Na kraju je rečeno da CBK aktivno nastavlja sa aktivnostima informisanja i podizanja svesti, uključujući puštanje besplatne linije posvećene našim građanima i drugih informativnih materijala, pozivajući one koji još nemaju račun da otvore jedan u bilo kojoj banci, koja za ugrožene grupe nema tarifu za otvaranje ili održavanje, od 1. januara 2024. godine u skladu sa Uredbom CBK-a o pristupu platnim računima za osnovne usluge.