Guverner Ismaili se sastaje u Beču sa guvernerom Nacionalne banke Austrije dr. Holzmann da ojača institucionalnu saradnju

06/03/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), g. Ahmet Ismaili je primljen na sastanak od strane guvernera Oesterreichische Nationalbank (OeNB), dr. Robert Holzmann, da diskutuju i prošire saradnju između dve centralne banke.

Tokom sastanka, guverner Ismaili je izrazio iskrenu zahvalnost na nepoštednoj podršci OeNB-a CBK-u, kroz različite projekte i pomoći, direktno kao centralna banka i preko svoje konstituante sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kao i Joint Vienna Institute (JVI). Ova podrška je značajno doprinela unapređenju finansijskog sistema u Republici Kosovo i podizanju sopstvenih kapaciteta CBK-a kao institucije.

Diskusija između guvernera Ismaili i guvernera Holzman je uglavnom bila fokusirana na jačanje saradnje u različitim oblastima, uključujući razmenu znanja i izgradnju kapaciteta u oblasti nadzora, kao i pokretanje zajedničkih istraživačkih inicijativa. Takođe, guverneri su podvukli važnost korišćenja stručnosti i resursa obe institucije kako bi se podstakla veća održivost i efikasnost u okviru njihovih finansijskih sistema.

Guverner Ismaili je istakao značaj zajedničkih napora u unapređenju regulatornih okvira u finansijskom sektoru. Tokom diskusije naglašena je obostrana korist od razmene najboljih praksi i negovanja kulture kontinuiranog učenja.
Sastanak je završen posvećenošću obe strane produbljivanju partnerstva i pronalaženju novih mogućnosti za saradnju u budućnosti.
Guverner Ismaili trenutno boravi u službenoj poseti na poziv guvernera Holzmann, povodom obeležavanja 80-godišnjice od osnivanja institucija Bretton Woods (MMF i Svetske banke) i 75-godišnjice članstva Republike Austrije u ovim organizacijama.