Guverner Ismaili se pridružuje Guvernerima i Ministrima na sastanku Regionalne Ekonomske Perspektive (EUR), kojim se završavaju 2024 Prolećni Sastanci 2 u Vašingtonu D.C.

20/04/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), G. Ahmet Ismaili, pridružio se Guvernerima i Ministrima na sastanku o Regionalnoj Ekonomskoj Perspektivi (EUR), koji je vodio G. Alfred Kammer, Direktor Evropskog Odeljenja u MMF-u.

Sastanak je pružio dragocenu platformu za razgovor o važnim ekonomskim i finansijskim pitanjima i za unapređenje saradnje između evropskih država.

Prezentacija G. Kammera pod nazivom "Meko sletanje u bočnim vetrovima za trajni oporavak" iz regionalne ekonomske perspektive istakla je izazove i mogućnosti sa kojima se region suočava, pružajući uvid u ekonomske izglede.

Guverneri i Ministri iz Evrope su informisani o makroekonomskim perspektivama i nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru, razmjenjujući široka mišljenja i preporuke o ekonomskoj putanji regiona.

Učešće Guvernera Ismailija je funkcija posvećenosti proaktivnom uključivanju i zajedničkim rešenjima regionalnih ekonomskih i finansijskih pitanja. Takve inicijative naglašavaju važnost međunarodne saradnje u rješavanju zajedničkih finansijskih izazova i obezbjeđivanju finansijske stabilnosti za region.