Guverner Ismaili sastao se sa Zamenikom ministra inostranih poslova i dijaspore, Kreshnik Ahmeti

08/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili i njegovi saradnici susreli su se sa Zamenikom ministra spoljnih poslova i dijaspore, g. Kreshnik Ahmeti. 

Na ovom sastanku se razgovaralo o koordinaciji pitanja članstva Republike Kosovo u međunarodnim finansijskim organizacijama i mehanizmima, gde je učešće zajedničko.

Deo diskusije bili su i izazovi i mogućnosti za članstvo u Zelenoj karti za vozila i prepreke uvrštavanju naše zemlje na globalne platne platforme.

Međuinstitucionalna saradnja i koordinacija neophodna je za jedinstven pristup na državnom nivou, uključujući i protokolarna pitanja.

Na kraju, Guverner Ismaili i zamenik ministra Ahmeti su se složili da se saradnja između dva tima poveća na profesionalnom i kontinuiranom nivou.