Guverner Ismaili primio je na sastanak V.D. izvršnog direktora Agencije za statistiku Kosova

03/06/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), g. Ahmet Ismaili sa saradnicima primili su na radnom sastanku vršioca dužnosti Izvršnog direktora Agencije za statistiku Kosova (ASK), g. Avni Kastrati.

Guverner Ismaili je informisao g. Kastrati o aktivnostima CBK-a u funkciji realizacije njenih ciljeva i aktivnostima koje su u toku u vezi sa reformama u oblasti sastavljanja finansijskih statistika i o važnim dostignućima u razvoju statistika finansijskih računa.

Pažnja je takođe posvećena projektu Indeks cena nekretnina, koji vodi ASK i podržava CBK, u okviru programa Republike Kosovo sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Guverner Ismaili i g. Kastrati su takođe razgovarali o posvećenosti unapređenju sastavljanja i izveštavanja statistika sa GDDS standarda na SDDS, unapređenje koje je omogućeno i uz podršku MMF-a. Guverner Ismaili je informisao šefa ASK-a o posvećenosti CBK-a da prilagodi standard SDDS-a i da je međuinstitucionalna koordinacija neophodna.

Na sastanku se razgovaralo o novom Memorandumu o razumevanju između CBK, ASK i Ministarstva finansija, rada i transfera, koja će se baviti ulogama i odgovornostima za sastavljanje, distribuciju, razmenu podataka, kao i pružanje međusobne podrške sa fokusom na ključne oblasti u kojima postoji stručnost i optimalan pristup podacima.

Dalje, tokom ovog sastanka, guverner Ismaili i g. Kastrati su izrazili spremnost da prošire saradnju između CBK-a i ASK-a u oblasti statistika, kako na opštem nivou tako i za specifične projekte u cilju unapređenja sastavljanja i objavljivanja statističkih podataka, uz transparentnost i adekvatno obelodanjivanje.

Na kraju sastanka, guverner Ismaili je čestitao šefu ASK-a za uspešan završetak Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, ističući značaj koji će ovi podaci, čim budu objavljeni, imati za cilj donošenje odluka, zasnovane na takvim podacima.