Guverner Ismaili primio je na sastanak austrijskog Ambasadora gdina Georg Schnetzer

21/02/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, gdin Ahmet Ismaili, zajedno sa svojim kolegama, primio je ambasadora Austrije u našoj zemlji, Nj. E. gdina Georg Schnetzer, u pratnji Zamenika šefa misije gđe Clarissa Castek.

Guverner Ismaili je na početku sastanka upoznao ambasadora Schnetzera i njegovu koleginicu sa inicijativama za unapređenje finansijskog sistema, uključujući projekat modernizacije platnog sistema i cilj pridruživanja Jedinstvenoj zoni Evropske unije plaćanja u evrima, poznate kao SEPA.

Na sastanku se razgovaralo o podršci koju austrijska država daje Republici Kosovo u integracionim procesima, uključujući ove aspekte koji se odnose na Sistem zelenog kartona, kod ISO koji se odnosi na globalne platne platforme i druge procese od posebnog značaja za našu zemlju.
 
Guverner CBK-a se ovom prilikom zahvalio Ambasadoru Schnetzeru na kontinuiranoj podršci njegove vlade i austrijskog naroda institucijama i narodu Kosova.
 
Isto tako, na sastanku je razgovarano o unapređenju regulatornog i pravnog okvira, uključujući Zakon o bankama, Zakon o platnim uslugama i druge zakone, koji imaju za cilj usklađivanje sa direktivama EU-a. Razgovarano je o preduzetim akcijama protiv falsifikovanog novca, kao i o drugim planovima za jačanje integriteta finansijskog sistema, uz najbolje međunarodne prakse.

Ambasador Schnetzer je takođe informisan o Uredbi o gotovinskom poslovanju, pojašnjavajući glavne aspekte, efekte i argumente za njen stav. Pojašnjeno je da Uredba unapređuje integritet finansijskog sistema i usklađuje Republiku Kosovo sa standardima EU-a,  kao i da ona ne zabranjuje niti ograničava primanje sredstava na bankovnim računima u evrima, ne ograničava aktivnost razmene koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od CBK-a.


U ovom pogledu, Ambasador Schnetzer je takođe informisan o Planu CBK-a za sprovođenje ove Uredbe u praksi, kao i radnje za olakšavanje njenih efekata, pored konstruktivnog angažovanja CBK-a da olakša transfer sredstava prema predloženom modelu i spremnosti da se razgovara o mogućim zakonskim opcijama.

Na kraju sastanka je naglašeno da CBK aktivno nastavlja sa aktivnostima informisanja i podizanja svesti, uključujući uvođenje besplatne linije posvećene našim građanima i drugih informativnih materijala, pozivajući one koji još nemaju račun da ga otvore u bilo kojoj banci, koji za ugrožene grupe nema tarifu ni za otvaranje ni za održavanje, od 1. januara 2024. godine prema Uredbi CBK-a o pristupu platnim računima za osnovne usluge.