Guverner Ismaili održava konsultativni sastanak sa članom Izvršnog odbora Evropske centralne banke Piero Cipollone 

12/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, gdin Ahmet Ismaili je, zajedno sa Zamenikom guvernera, gdinom Dardan Fusha, održao virtuelni sastanak sa članom Izvršnog odbora Evropske centralne banke, g-dinom Piero Cipollone, nastavljajući tako poslednji sastanak u sedištu Evropske centralne banke (ECB) u Frankfurtu. 

Tema ove diskusije je bilo razmatranje opcija i mogućnosti saradnje u oblasti sistema plaćanja, sa posebnim naglaskom na način učlanjenja naše zemlje u šemu plaćanja SEPA i sistem brzog plaćanja TIPS, projekat koji podržava i ECB kao deo Berlinskog procesa za šest zemalja Zapadnog Balkana.

Razgovarano je i o značaju unapređenja tehničke infrastrukture i regulatornog okvira, za pristup sistemu plaćanja Evropske unije, gde je CBK izvršila pripreme i ima članstvo kao strateški cilj, sa veoma velikim pogodnostima za građane, privredu, dijasporu i celokupnu privredu.

Kao deo razgovora bila je i moguća saradnja između CBK i ECB u oblasti upravljanja rezervama, nadzora sistemskih banaka, kao i pitanja vezana za izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava u okviru mandata ECB i CBK.  

Na kraju sastanka dogovoreno je intenziviranje sastanaka sa konkretnim predlozima, kao i saradnja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva obeju institucija.

Doprinos g-dina Cipollone ostaje značajan, kao pobornika ovog procesa, koji je, pre imenovanja na ovu izvršnu poziciju u ECB, bio Zamenik guvernera Centralne Banke Italije, čime je zamenio gdina Fabio Panetta, koji je sada već Guverner Banke Italije (Banca d'Italia).

CBK radi sa posvećenošću na postizanju dugoročnih strateških ciljeva, koji zahtevaju svakodnevna angažovanje i odgovarajuću institucionalnu i međunarodnu koordinaciju.