Guverner Ismaili o projektu finansiranja poljoprivrede i osiguranja: Postoji veliki potencijal za podršku finansijske industrije za kreditiranje i osiguranje poljoprivrednog sektora, finansijsku podršku, ublažavanje rizika i povećanje održivosti

13/12/2023

Centralna banka Republike Kosovo (CBK), zajedno sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i finansijskim kreditnim i osiguravajućim institucijama, bila je deo projekta „Finansiranje poljoprivrede i Poljoprivredno osiguranje, Projekti IFC-a na Kosovu”.

Ovaj projekat je bio od posebnog značaja zbog činjenice da će poljoprivrednicima omogućiti lakši pristup finansijama, povoljnije uslove i održivost ulaganja, zbog smanjenja rizika usled osiguranja poljoprivrednih proizvoda.

“Ovaj projekat je trebao biti od posebnog značaja zbog činjenice da bi kupcima u sektoru poljoprivrede omogućio povoljnije uslove kroz finansiranje od banaka i kreditnih institucija, povećao konkurenciju, stabilnost i samostalnost razvoja, a da ne postanu teret državne pomoći za pokrivanje gubitaka vezanih za klimatske događaje kao što su mraz, grad, suša ili obilne kiše”, rekao je guverner Ahmet Ismaili na završnom događaju projekta.

Guverner Ismaili je dodao da postoji veliki potencijal za podršku finansijske industrije za kreditiranje i osiguranje poljoprivrednog sektora u finansijskoj podršci, ublažavanju rizika i povećanju održivosti.

“Postoji veliki potencijal za podršku u ovom sektoru i od strane finansijske industrije kroz različite oblike, kao što su kreditiranje i osiguranje proizvoda kako bi se umanjili rizici i povećala stabilnost. Finansijska zaštita, pristup finansijskim uslugama, opšta stabilnost ovog sektora i rast perspektive ekonomskog razvoja uopšte, ostaju obaveze i prioriteti CBK-a”, dodao je guverner Ismaili.

U svom govoru, guverner Ismaili je ohrabrio finansijske institucije da podrže poljoprivredu, dajući pritom konkretne preporuke za kreiranje politike u ovom pravcu.

“ Podstičemo kreditne institucije da povećaju kreditiranje poljoprivrednog sektora sa najpristupačnijim uslovima i osiguravajuća društva da povećaju dobrovoljne proizvode i pokrivenost posebno u poljoprivrednom sektoru, dok preporučujemo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja da prilikom izrade ovakvih politika omogući da poljoprivredno osiguranje bude preduslov za poljoprivrednike kada imaju koristi od grantova i subvencija, kako bi se osigurala stabilnost investicija, prinosa i sektora u celini”, podstakao je guverner Ismaili.

„Neophodno je ojačati našu posvećenost kroz različite mehanizme, kako iz perspektive kreiranja politike tako i iz perspektive finansijske podrške i osiguranja u funkciji finansijske uključenosti i pristupa finansijama po pristupačnoj ceni“, naglasio je guverner Ismaili.

Šef CBK-a je pokazao da je pozajmljivanje u poljoprivrednom sektoru na Kosovu od strane banaka i nebankarskih institucija poraslo tokom godina i trenutno čini 2,4 odsto ukupno izdatih kredita.

„Od kada je projekat zvanično počeo do sada, kreditiranje sektora poljoprivrede od banaka je povećano za 22,8 miliona evra ili 50,7%, pri čemu je ukupan kreditni portfolio dostigao 67,9 miliona evra, dok je od mikrofinansijskih institucija povećan za 37,1 milion evra, gde je ukupan kreditni portfolio dostigao 54,2 miliona evra. Krediti u poljoprivrednom sektoru čine samo 2,4% ukupno izdatih kredita ili 1,4% bruto domaćeg proizvoda zemlje (u poređenju sa učešćem poljoprivrede u bruto domaćem proizvodu sa blizu 8%) i sa stopom nenaplativih kredita od 3,8%, ima još prostora za finansiranje uz najpovoljnije uslove”, rekao je guverner Ismaili.

Pomenimo činjenicu da je Centralna banka Republike Kosovo, između ostalih, u ovom projektu doprinela licenciranju, regulisanju i nadzoru aktivnosti i proizvoda osiguravajućih kompanija koje su izrazile interes da prošire svoju delatnost na pokrivanje rizika u vezi sa poljoprivrednim sektorom.

Na kraju, guverner Ismaili je naglasio da su klimatski i ekološki rizici obuhvaćeni kroz Strateški plan CBK-a 2024-2028.

“Svedoci smo vremena kada su klimatski i ekološki rizici postali problem ovog veka u kojem vlade, regulatori, kompanije i pojedinci preduzimaju potrebne radnje kao odgovor na ovo kritično pitanje. Stoga, CBK se bavila ovim pitanjem kroz Nacrt strategije za klimatske i ekološke promene i istovremeno kroz Strateški plan CBK-a za period 2024-2028, pored Nacionalne strategije na nivou zemlje za rešavanje klimatskih i ekoloških promena.” , zaključio je guverner Ismaili.