Guverner Ismaili nakon članstva CBK u Programu RAMP Trezora Svetske banke: Ovaj Sporazum označava značajan napredak u našim institucionalnim odnosima

16/10/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), Ahmet Ismaili, potpisao je sa potpredsednikom Svetske banke i istovremeno direktorom Trezora, g. Jorge Familiar, Sporazum o članstvu CBK-a u Partnerskom programu za savetovanje i upravljanje rezervama (RAMP) sa Trezorom Svetske banke (SB).

Guverner Ismaili je nakon potpisivanja ovog sporazuma rekao da je članstvom CBK-a u ovom programu postignut značajan napredak u odnosima između Republike Kosovo i Grupacije Svetske banke.

„Ovaj sporazum označava važan napredak u odnosima saradnje između Grupacije Svetske banke i Centralne banke Republike Kosovo. Srećni smo što smo član Programa RAMP i što smo prva centralna banka kojoj je ponuđena ova nova mogućnost Sporazuma za članstvo“, rekao je guverner Ismaili.

Prema rečima guvernera Ismailija, članstvo u Programu „Reserve Advisory and Management Partnership“ (RAMP) omogućiće CBK da iskoristi ekspertizu Svetske banke i ojača svoje kapacitete u upravljanju sredstvima i rezervama.

„Štaviše, ovo članstvo će omogućiti CBK-u da iskoristi veliko iskustvo Svetske banke u upravljanju rezervama i pomoći će nam da ojačamo svoje kapacitete u drugim srodnim oblastima“, naglasio je prvi čovek CBK-a, tokom godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke u Marakešu.

S druge strane, potpredsednik i direktor Trezora Svetske banke, Jorge Familiar, je istakao da pozdravlja članstvo CBK-a u Programu RAMP.

„Imamo čast da primimo Centralnu banku Republike Kosovo kao najnoviju članicu Programa RAMP koji je podržan od strane povereničkog fonda“, naglasio je potpredsednik Familiar.

„Kao najveći menadžer imovine u razvojnoj zajednici, sa imovinom vrednom preko 82 milijarde dolara pod upravljanjem, Svetska banka je posvećena unapređenju upravljanja javnom imovinom širom sveta. Zadovoljni smo takođe i velikodušnošću Norveške agencije za razvojnu saradnju (NORAD), koja će omogućiti Programu RAMP da proširi svoj globalni uticaj“, zaključuje on.
Funkcija upravljanja imovinom igra ključnu ulogu u dugoročnoj stabilnosti CBK-a i ovaj program će doprineti unapređenju ove funkcije u odnosu na ciljeve najviše finansijske institucije u Republici Kosovo.
CBK je prva centralna banka, kojoj je ponuđen ovaj novi oblik članstva koji je nedavno stvoren, podržan kroz Multidonatorski poverenički fond (Multi-Donor Trust Fund) koji je omogućila Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), deo Svetske banke.

RAMP je osnovan 2001. godine, a nudi se centralnim bankama i institucijama kvalifikovanim od strane IBRDA-a. Program je osmišljen da podigne kapacitete i stručnost institucija korisnika u oblasti upravljanja imovinom i drugim srodnim oblastima, kao što su upravljanje rizicima, finansijsko izveštavanje, informacione tehnologije i pravni aspekti.
Do sada je iz Programa RAMP savetovano preko 100 javnih institucija i centralnih banaka u ovoj oblasti, a više od 5.000 javnih službenika i stručnjaka za upravljanje imovinom obučeni su za najbolje prakse na svetu.