Guverner Ismaili je primio na uvodnom sastanku Odbor Kosovskog fonda penzione štednje

27/10/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), g. Ahmet Ismaili i njegov tim, primili su na sastanku članove Odbora Kosovskog fonda penzione štednje (Trusta), na čelu sa predsednikom Odbora g. Emanuel Bajra, u pratnji gđe Mimoza Mustafa, g. Trim Shala kao i g. Shpresim Vranovci, sa kojim je razgovarao o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sektoru kao i srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi finansijskog sistema zemlje.

Na ovom sastanku, guverner Ismaili je otkrio delove svog plana za budući razvoj u oblasti finansijskog sektora, finansijskog nadzora, platnog sistema, tržišta kapitala i finansijske edukacije.

Predsednik Odbora KFPŠ je upoznao guvernera sa aktivnostima i planovima, sa naglaskom na razvojnu perspektivu, potrebu za zakonodavnim promenama i promenama upravljanja.

Tokom ovog sastanka se razgovaralo o mogućnostima proširenja međuinstitucionalne saradnje u vezi sa razmenom informacija i očekivanjima i perspektivama finansijskih tržišta, aspektu kreditnog rejtinga investitora, očekivanim stopama prinosa, na osnovu ciljeva i praksi sigurnosti ulaganja i najboljih prudencijalnih praksi.

Na ovom sastanku je akcenat stavljen na okvire razmene informacija na periodičnoj osnovi i, po potrebi, aspektima likvidnosti kao i upravljanja imovinom i obavezama, u slučaju ulaganja rezervi i štednih sredstava, od strane obe institucije.

Strane su se usaglasile da i u ovom pogledu formalizuju saradnju za donošenje odluka na osnovu podataka i modela, uvek uz puno poštovanje i bez uticaja na regulatorne i nadzorne zahteve u skladu sa važećim zakonodavstvom.