Guverner Ismaili je primio delegaciju Evropske centralne banke

01/02/2024

Guverner centralne banke Republike Kosovo, Ahmet Ismaili zajedno sa svojim timom, primio je na informativnom sastanku misiju Evropske centralne banke, koju su činili gđa Katalin Polgar, gđa Julia Doleschel i g. Tomas Slacik, koji borave na Kosovu kako bi ocenili i razgovarali o Programu ekonomskih reformi 2024.

Guverner Ismaili je izrazio zahvalnost ECB-u na podršci CBK-u u reformskim procesima na putu ka evropskim integracijama, kao i na celokupnoj podršci koju je Evropska centralna banka dala i nastavlja da daje Centralnoj banci Republike Kosovo.

ECB se svake godine sastaje sa ekspertima CBK-a radi ocenjivanja Programa ekonomskih reformi, kroz detaljne formate za razgovore o aktuelnim i očekivanim perspektivama makroekonomskih dinamika, proceni sistemskih rizika i finansijske stabilnosti, finansijskom nadzoru i regulatornim aktivnostima, tržišnoj konkurenciji kao i ostvarenom napretku u sprovođenju uputstava iz prethodne godine.

Ovom prilikom, guverner Ismaili je upoznao delegaciju sa glavnim dešavanjima u finansijskom sistemu, novim Strateškim planom 2024-2028 i unapređenjem pravnog i regulatornog okvira, sa ciljem da se što više uskladi sa direktivama EU i integracionim težnjama da postane deo relevantnih institucija Evropske unije.