Guverner Ismaili govori o izazovima sektora osiguranja na međunarodnoj konferenciji održanoj u Tirani: Ovo tržište ima veliki potencijal za dalji razvoj

18/10/2023

U organizaciji Ministarstva finansija i ekonomije Republike Albanije (MFE), Uprave za finansijsku kontrolu (AMF), Svetske banke (SB), Ambasade Švajcarske i Finansije za razvoj (F4D) održana je u Tirani konferencija „Razvoj sektora osiguranja u Jugoistočnoj Evropi – mogućnosti i izazovi“.

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK) Ahmet Ismaili je na sesiji o mogućnostima i izazovima kroz koje prolazi ovaj sektor, u okviru drugog panela, istakao da se tržište osiguranja u našoj zemlji i dalje se smatra novim u smislu napredovanja i ima veliki potencijal za dalji razvoj.

„Tržište osiguranja na Kosovu se još uvek smatra novim u smislu razvoja i ima veliki potencijal za dalji razvoj. Sektor osiguranja ne ispunjava svoj potencijal, zbog nedostatka proizvoda i odgovarajućeg interesovanja građana, prema tome mnoge porodice i preduzeća su neosigurana protiv velikih rizika“, naglasio je guverner Ismaili.

Govoreći o tržištu osiguranja na Kosovu, šef CBK-a je istakao da postoji određeni stepen koncentracije, u pogledu klasa osiguranja, sa naglaskom na onim obaveznim.

„Postoji određeni stepen koncentracije na tržištu osiguranja što se tiče klasa osiguranja. Sektorom osiguranja dominira segment neživotnih osiguranja sa 95,2 odsto, koji sa druge stane se dominira od osiguranja automobilske odgovornosti prema trećim licima (MTPL) sa 58,9 odsto“, naglasio je šef CBK na konferenciji održanoj u Tirani.

„Takođe, ovaj sektor je praćen sa problemima i izazovima vezanim za finansijsku stabilnost i usklađenost sa regulatornim zahtevima nekih osiguravača, uglavnom zbog slabog korporativnog upravljanja i neefikasnih internih kontrola, potcenjivanja tehničkih provizija itd.“, dodao je guverner Ismaili.

Prema guverneru Ismaili, uprkos svim poboljšanjima zbog osetljive prirode i nivoa razvoja, ovaj sektor ostaje visoki prioritet za CBK.

„Ovaj sektor ostaje visoki prioritet za CBK. Koliko god da bi bilo važno prevazilaženje ostalih problema sa kojima se ovaj sektor suočavao, još važnije ostaje poboljšanje upravljanja korporacija, unutrašnje kontrole, zadovoljavajući nivo rezervi i učinka“, rekao je guverner Ismaili.

Guverner Ismaili je takođe govorio o dobroj saradnji sa AMF-om i regionalnim i međunarodnim nadzornim institucijama.

Takođe, guverner Ismaili je naglasio da je CBK posvećena poboljšanju pravne infrastrukture i usklađivanju sa infrastrukturom Evropske unije.

"Aktivno smo angažovani na poboljšanju pravne infrastrukture u skladu sa novim dešavanjima u zakonodavstvu EU-a i najboljom praksom. Postoji niz novih uredbi koje su izrađene i koje su na ivici usvajanja kao i niz drugih koji su u toku izmene“, naglasio je guverner Ismaili.

U okviru ovog panela, šef CBK-a je govorio i o planovima za sektor osiguranja, koji obuhvata prelazak na Solventnost II, primenu Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja 17, koji se nadovezuje sa sektorom osiguranja, predstavljajući i izazove za primenu ovih standarda.

Na kraju, guverner Ismaili je spomenuo i izazov učlanjivanja Republike Kosovo u Savetu biroa.

„Iz političkih razloga, Kosovo trenutno nije u mogućnosti da se učlani u Međunarodni savet biroa (COB). Ne-opremanje zelenim kartonom za motorna vozila sa RKS registarskim tablicama predstavlja ozbiljnu prepreku za slobodno kretanje ljudi (vozila) i robe (prevoza), što zahteva hitno rešenje uz podršku institucija“, zaključio je guverner Ismaili.