Guverner Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Zhang

18/10/2019

U okviru godišnjeg zasedanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koje se održava u Vašingtonu, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa zamenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Zhang, sa kojim je razgovarao o poslednjim makroekonomskim dešavanjima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na stabilnost i razvoj finansijskog sektora. 

Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izrazio zahvalnost Međunarodnom monetarnom fondu na stalnu podršku koju je pružao Kosovu, i posebno CBK-u, i ujedno se zahvalio g. Zhang na spremnost MMF-a da doprinese Konferenciji povodom 20. godišnjice osnivanja CBK-a, koja će se održati u novembru ove godine. 

Guverner Mehmeti se takođe sastao sa direktorom Evropskog odeljenja MMF-a, Poul Thomsen, sa kojim je razgovarao o poslednjim makroekonomskim dešavanjima, dešavanjima u finansijskom sistemu, a takođe i o izazovima i strateškim i razvojnim ciljevima, uključujući i saradnju Kosova sa MMF-om. 

Guverner Mehmeti je takođe održao sastanak i sa direktorom naše konstituencije u MMF-u, Raci Kaya. 

Takođe je održan sastanak sa Paul Methieu iz Odeljenja za monetarnu politiku i tržišni kapital MMF-a, na kojem je tema razgovora bila ocena MMF-a u okviru programa: „Pregled stabilnosti finansijskog sistema“ (engleski: : Financial System Stability Review-FSSR) i shodno tome pružanje tehničke pomoći CBK-u, dok se na sastanku sa predstavnikom Svetske banke, Mario Guadamillas, razgovaralo o tehničkoj pomoći za Platni sistem i finansijski jaz, kao i o drugim razvojnim projektima CBK-a.