Guverner Centralne banke Republike Kosovo sastao se sa čelnicima Udruženja banaka Kosova

25/08/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo g. Ahmet Ismaili sa svojim saradnicima sastao se sa predsednikom Odbora Udruženja banaka Kosova g. Suat Bakkal i direktorom Udruženja banaka Kosova g. Petrit Balija.
Na ovom sastanku razgovarano je o trenutnom stanju bankarskog sektora, koji ima veoma važnu ulogu u podršci ekonomije zemlje, koju i dalje karakterišu stabilnost, visok nivo kapitala, kvalitet aktive i likvidnost.
Takođe, razgovarano je o povećanju saradnje između Centralne Banke Republike Kosovo i Udruženja banaka Kosova, uključujući adresiranje izazova za uspešno sprovođenje Uredbe CBK-a za pristup platnim računima sa osnovnim uslugama.
Centralna banka Republike Kosovo i Udruženje banaka Kosova dogovorili su se da povećaju saradnju i komunikaciju između ove dve institucije u cilju povećanja efikasnosti bankarskog sistema, digitalizacije usluga i podrške ekonomiji u sadašnjim okolnostima, kao i drugi projekti koji se odnose na održivo i odgovorno bankarstvo.