Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ismaili učestvuje na Forumu ministara ekonomije Berlinskog procesa u Tirani

26/09/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo g. Ismaili učestvuje na Forumu ministara ekonomije u okviru Berlinskog procesa u Tirani, pod nazivom „Zajedničko regionalno tržište – korak ka jedinstvenom tržištu EU-a“.
Na ovom forumu na visokom nivou, argumentovana je potreba povezivanja zemalja Zapadnog Balkana sa sistemom brzih plaćanja Evropske centralne banke poznatim kao TIPS, kako bi se olakšala i ubrzala prekogranična plaćanja između šest zemalja Zapadnog Balkana i EU-a.
U okviru ovog projekta, zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da će preduzeti konkretne korake ka ispunjavanju kriterijuma za članstvo u platnoj šemi EU-a SEPA (Unifikovana zona plaćanja u EU). Ovo članstvo bi olakšalo trgovinu širom regiona i sa EU, podržavajući kretanje kapitala, ekonomske aktivnosti i inovativan, siguran i efikasan sistem plaćanja.

Guverner Ismaili je na marginama ovog sastanka bio deo panela sa temom „Integracija platnog sistema regiona za olakšavanje trgovine i priprema ekonomija zemalja Zapadnog Balkana za moguću integraciju u Evrozonu“, gde je otkrio stratešku orijentaciju Centralne banke Republike Kosovo ka reformisanju Nacionalnog platnog sistema, kao i značaj njenog povezivanja sa regionalnim i platnim sistemima EU-a.
Pored doprinosa ekonomiji, za Republiku Kosovo, ovaj proces direktno utiče na korišćenje širokih koristi od strane biznisa, građana i dijaspore, u smislu smanjenja troškova, kao i povećanja brzine i sigurnosti transakcija plaćanja i doznaka.