Guverner Mehmeti održao je virtuelni sastanak sa novim direktorom Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju, g. Massimiliano Paolucci

07/07/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti održao je virtuelni sastanak sa novim direktorom Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju, g. Massimiliano Paolucci.

Ovom prilikom guverner Mehmeti je čestitao g. Paolucci na položaju i poželeo mu uspeh u novoj ulozi direktora Svetske banke za Kosovo i Severnu Makedoniju. Guverner Mehmeti je obavijestio g. Paolucci u vezi sa merama koje je CBK preduzelo tokom pandemije, kao i obavestio ga je o dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu. 

Guverner Mehmeti je obavestio tim Svetske banke o dobrom učinku finansijskog sektora na Kosovu, a posebno bankarskog sektora, i naglasio važnost ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje. 

Guverner Mehmeti takođe je razotkrio poglede Centralne banke na perspektivu ekonomskog razvoja uopšte i posebnu ulogu finansijskog sektora kao ključnog doprinosioca u finansiranju ekonomije.

Guverner Mehmeti zahvalio je Svetskoj banci na odličnoj pomoći i saradnji i izrazio spremnost da se ova saradnja i dalje nastavlja.

S druge strane, novi direktor Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju, g. Massimiliano Paolucci naglasio je da će institucija koju on vodi nastaviti da održava visok nivo saradnje sa CBK-om, u sprovođenju projekata čiji je glavni cilj kontinuirani razvoj finansijskog sektora i ekonomije Kosova uopšte.