Guverner Mehmeti se sastao sa predsednikom KPA-a, Agimom Shahinijem

10/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, je dočekao predstavnike Kosovske poslovne alijanse, na čelu sa predsednikom Agimom Shahinijem.

Guverner Mehmeti je upoznao predstavnike KPA-a sa dešavanjima u finansijskom sektoru nakon ublažavanja mera i budućim planovima CBK-a u cilju pružanja pomoći za oporavak privrede, čemu CBK ostaje posvećena da doprinese daljem olakšavanju pristupa finansijama.

Na ovom sastanku su predstavljeni predlozi CBK-a za doprinos koji finansijski sektor može da dà, kako bi pomogao poboljšanju ekonomske situacije u zemlji.

Sa druge strane, predstavnici KPA-a su izneli svoja stanovišta o tome kako se može pomoći privredi da se lakše oporavi i zahvalili CBK-u na preduzimanju hitnih mera, kako bi preduzetim merama izašli u pomoć privredi i građanima.