Guverner Mehmeti sastao se sa Christopher Thompsonom, predstavnikom Checchi and Company Consulting, izvođač USAID-a

26/02/2020

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku tim izvođača USAID-a na čelu sa Christopher Thompsonom, predstavnikom Checchi and Company Consulting.

Na ovom sastanku, guverner Mehmeti upoznao je tim izvođača USAID-a sa dešavanjima u finansijskom sistemu uopšte i bankarskom sistemu posebno, kao i uspesima i izazovima ovog sektora.    

Guverner Mehmeti se zahvalio na kontinuiranoj pomoći koju je američki USAID pružio CBK-u u mnogim realizovanim projektima, koji su pomogli  razvoju finansijskog sistema. 

Na ovom sastanku se razgovaralo o mogućnostima koje nudi arbitraža u rešavanju pravnih sporova koji bi pomogli daljem razvoju finansijskog sektora.   

S druge strane, predstavnik  Checchi and Company Consulting Thompson izrazio je zadovoljstvo o saradnji ostvarenoj sa CBK-om i zahvalio je guverneru Mehmeti na njegovom kontinuiranom angažovanju za dalje unapređenje ove saradnje.