Guverner Mehmeti primio je predstavnike Kluba proizvođača Kosova

27/05/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak predstavnike Kluba proizvođača Kosova, kojim je predsedavao predsednik Odbora, Bashkim Osmani.

Tokom sastanka, Guverner je informisao predsednika Osmani o nizu mera koje je CBK preduzelo u ovom periodu, posebno za odlaganje plaćanja rata kredita, u cilju olakšanja potreba poslovanja za likvidnošću i kako bi im se pomoglo da ponovo započnu svoju aktivnost.

Guverner je takođe informisao prisutne o planovima CBK-a za dalju podršku u olakšavanju pristupa finansijama za poslovanja i olakšicama koje će se preduzeti kako bi se poslovanjima pomoglo da se lakše suočavaju sa finansijskim teretom tokom procesa njihovog oporavka i razvoja.

Deo razgovora bila je trenutna situacija u finansijskom sektoru, a posebno u bankarskom sektoru, koji i dalje ostaje stabilan, sa visokim pokazateljima likvidnosti i kapitala.

S druge strane, predstavnici Kluba proizvođača Kosova zahvalili su Guverneru na merama koje je preduzela CBK i izrazili spremnost da zajedno sa svim akterima doprinesu bržem ekonomskom oporavku Kosova.