Guverner Mehmeti primio je predstavnike Kluba proizvođača Kosova

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak predstavnike Kluba proizvođača Kosova, kojim je predsedavao predsednik Odbora, Bashkim Osmani.

Tokom sastanka, Guverner je informisao predsednika Osmani o nizu mera koje je CBK preduzelo u ovom periodu, posebno za odlaganje plaćanja rata kredita, u cilju olakšanja potreba poslovanja za likvidnošću i kako bi im se pomoglo da ponovo započnu svoju aktivnost.

Guverner je takođe informisao prisutne o planovima CBK-a za dalju podršku u olakšavanju pristupa finansijama za poslovanja i olakšicama koje će se preduzeti kako bi se poslovanjima pomoglo da se lakše suočavaju sa finansijskim teretom tokom procesa njihovog oporavka i razvoja.

Deo razgovora bila je trenutna situacija u finansijskom sektoru, a posebno u bankarskom sektoru, koji i dalje ostaje stabilan, sa visokim pokazateljima likvidnosti i kapitala.

S druge strane, predstavnici Kluba proizvođača Kosova zahvalili su Guverneru na merama koje je preduzela CBK i izrazili spremnost da zajedno sa svim akterima doprinesu bržem ekonomskom oporavku Kosova.