Guverner Mehmeti i privredne komore razgovaraju o merama za podršku oporavka ekonomije

03/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa predsednikom Privredne komore Kosova, Berat Rukiqi i izvršnim direktorom Američke privredne komore Arian Zeka.

Ovaj sastanak je održan u okviru redovnih sastanaka, koje je guverner Mehmeti održao sa akterima kako bi razgovarao o ekonomskim kretanjima za vreme i nakon pandemije.

Guverner Mehmeti je informisao predstavnike komora o najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru i daljim planovima CBK-a da pomogne oporavku ekonomije. CBK ostaje posvećen doprinosu daljem olakšavanju pristupa finansijama kroz svoju ulogu kao regulatora i supervizora finansijskog sistema.

S druge strane, predstavnici komora izneli su svoje stavove o ekonomiji zemlje, kao i o merama podrške koje treba preduzeti za prevazilaženje ove situacije sa što manje posledica za ekonomiju i da daju veći podsticaj ekonomskom razvoju zemlje.