Guverner Mehmeti i ministarka Bajrami, razgovaraju o ulozi bankarskog sektora u podršci ekonomiji

10/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti sastao se sa ministarkom za finansije i transfere, Hykmete Bajrami sa kojom je razgovarao o trenutnom stanju ekonomije i prevazilaženju sa što manje štete sektorima koji su zahvaćeni pandemijom Covid-19.

Druga tema razgovora bio je i program Vlade Kosova za ekonomski oporavak i pripreme za razmatranje budžeta Kosova.

Guverner Mehmeti naglasio je da uprkos problemima koje izaziva pandemija, bankarski sektor ima visok stepen održivosti i potencijal za dalje povećanje kreditiranja ekonomije.

S druge strane, ministarka Bajrami je procenila posao koji vrši CBK i zatražila povećanje međuinstitucionalne saradnje u cilju primene paketa za ekonomski oporavak, s obzirom na to da će prilično dobar deo investicija u ovu oblast biti kroz povećanje kreditnog finansiranja, gde će glavni cilj biti poboljšanje uslova finansiranja privatnog sektora u cilju razvoja ekonomije zemlje.