Guverner Mehmeti i ministar na dužnosti Bislimi održali su danas virtuelni sastanak sa direktorom MMF-a odeljenja za Evropu

24/04/2020

U nastavku virtuelnih sastanaka Prolećnih sastanaka 2020. godine sa Međunarodnim monetarnim fondom, u cilju razgovaranja o trenutnoj situaciji koju je izazvala pandemija COVID-19, guverner Mehmeti i ministar na dužnosti za finansije i transfere g. Bislimi su održali virtuelnu konferenciju sa direktorom odeljenja za Evropu Međunarodnog monetarnog fonda g. Poul M. Thomsen.

Međunarodni monetarni fond (MMF) obezbedio je značajnu podršku kroz Instrument za brzo finansiranje, u iznosu od 52 miliona evra za Kosovo. Pomnim nadgledanjem dešavanja na Kosovu, MMF će nastaviti da pruža podršku u rešavanju izazova sa kojima se suočava ekonomija Kosova.

Tokom sastanka, g. Thomsen je obavešten o posljednjim ekonomskim dešavanjima na Kosovu, i detaljnije je upoznat sa ekonomskim merama koje su već preduzete i onima koje je planiralo Ministarstvo za finansije i transfere, kao i merama koje je preduzela Centralna banka Republike Kosovo, u vezi sa ublažavanjem krize izazvane COVID-19.

Shodno tome, mere koje su preduzele Vlada Republike Kosovo i Centralna banka procenjene su kao odgovarajuće i mere koje mogu doprineti suočavanju sa izazvanim trzanjima  prouzrokovanih od COVID-19.

Tokom ovog sastanka naglašeno je da će situacija izazvana COVID-19 ove godine rezultirati padom svih ekonomija na globalnom nivou. Međutim, pad ekonomije na Kosovu i ekonomija u razvoju će generalno biti manji od poređenju sa očekivanog u razvijenim ekonomijama.

Ekonomija Kosova neprekidno raste tokom godina i zdravlje finansijskog sektora je stabilno.

Poseban fokus u razgovoru je posvećen i o izazovima koji su pred nama, nakon prevazilaženja pandemije i mogućnosti za ekonomski oporavak.

Shodno tome, g. Thomsen je izrazio spremnost MMF-a da pomogne Kosovo dodatnim finansijskim sredstvima, ako to bude potrebno u kasnijim fazama.

Guverner Mehmeti i ministar na dužnosti Bislimi zahvalili su g. Thomsen za podršku proaktivni pristup i osigurali su mu međusobnu saradnju u vezi sa rešavanjem izazova sa kojima se Kosovo suočava u ovom vremenu pandemije.