Guverner Mehmeti i ambasador Weidinger složili su se o produbljivanju saradnje

12/10/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa ambasadorom Republike Austrije u našoj zemlji, Christoph Weidinger.

Guverner Mehmeti upoznao je ambasadora Weidinger sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i angažovanju CBK-a za što lakše prevazilaženje situacije zbog uticaja izazvanih pandemijom.

Guverner je takođe pomenuo mere koje je CBK preduzela kako bi pomogla građanima i biznisima radi lakšeg prevazilaženja trenutne situacije, kao i radnje na održavanju finansijskog sektora stabilnim i likvidnim.

Guverner se takođe zahvalio državi Austriji na podršci CBK-u i izrazio spremnost da još više produbi ovu saradnju.

Ambasador Weidinger zahvalio se guverneru na prijemu i na informacijama pruženim na sastanku, izražavajući istovremeno spremnost u ime austrijske države da nastavi saradnju sa CBK-om.

Ndërkaq, Ambasadori Weidinger falënderoi Guvernatorin për pritjen dhe për informatat e ofruara në takim, derisa shprehu gatishmërinë në emër të shtetit austriak që të vazhdohet me bashkëpunimin me BQK-në.