Delegacija CBK-a završava učešće na godišnjim sastancima MMF-a i SB-a

22/10/2019

Delegacija Centralne banke Republike Kosovo, koju predvodi guverner Fehmi Mehmeti, završila je učešće na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su od 14. do 20. oktobra 2019. godine održani u Vašingtonu, SAD.

Na godišnjim sastancima, delegacija CBK-a sastala se sa predstavnicima američkog Trezora, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i drugih institucija.

Guverner Mehmeti se sastao sa Villiam C. Thomas iz američkog Trezora, koga je upoznao sa najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru i pokazateljima finansijskog zdravlja.

Guverner Mehmeti izrazio je zahvalnost i pohvalu na ogromnom doprinosu koji je američki Trezor dao razvoju kapaciteta CBK-a i kontinuiranoj podršci kroz tehničku pomoć, kao i podršku razvoju finansijskog sektora Kosova.

U međuvremenu, g. Thomas je čestitao guverneru Mehmeti na dostignućima u finansijskom sektoru i potvrdio dalju podršku CBK-u od strane američkog Trezora.

U okviru ovih sastanaka, guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti se takođe sastao sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Tao Zhang sa kojim je razgovarao o aktuelnim makroekonomskim kretanjima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na održivost i razvoj u finansijskom sektoru.

Guverner Mehmeti se ovom prilikom zahvalio Međunarodnom monetarnom fondu na kontinuiranoj podršci koju pruža Kosovu a posebno  CBK-u,  istovremeno je zahvalio g. Zhang o spremnosti MMF-a da doprinese konferenciji 20. godišnjice osnivanja CBK-a koja će se održati u novembru ove godine. 

Guverner Mehmeti se takođe sastao sa direktorom Evropskog odeljenja MMF-a Poul Thomsen sa kojim je razgovarao o najnovijim makroekonomskim kretanjima, dešavanjima u finansijskom sistemu, kao i o strateškim i razvojnim izazovima i ciljevima, uključujući i saradnju Kosova sa MMF-om. 

Guverner Mehmeti se sastao i sa ekipom misije MMF-a o Kosovu, koju je predvodio novi šef misije Gabriel Di Bella, pri čemu ga je upoznao sa najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru, uključujući pokazatelje finansijskog zdravlja.

Guverner Mehmeti se zahvalio predstavnicima MMF-a na izvještaju o pregledu stabilnosti finansijskog sektora (Financial Stability Sector Review), izražavajući posvećenost CBK-a u sprovođenju preporuka proisteklih iz ovog izvještaja.

Guverner Mehmeti je takođe održao odvojene sastanke i sa direktorom naše jedinice u MMF Raci Kaya, kao i sa Paul Methieu iz Odjeljenja za monetarnu politiku i tržište kapitala MMF-a, gdje je tema razgovora bila procena MMF-a u okviru programa : „Pregled stabilnosti finansijskog sistema", a samim tim i pružanje tehničke pomoći CBK-u,  s druge strane tokom sastanka sa predstavnikom Svetske banke Mario Guadamillas, je razgovarano o tehničkoj pomoći za platni sistem i o finansijskom jazu, kao i o drugim razvojnim projektima CBK-a.

Na održanim sastancima sa potpredsednikom Svetske banke, Cyril Muller i direktoricom Svetske banke za Zapadni Balkan, Linda Van Gelder razgovarano je o najnovijim makroekonomskim kretanjima na Kosovu, o razvojnim politikama kredita (Development Policy Loan DPL) i projektima  koji su u toku i koji se odnose na procenu platnog sistema i finansijskog jaza.

Guverner Mehmeti se zahvalio Svetskoj banci na kontinuiranoj podršci koju je pružilo CBK-u u razvoju mnogih važnih projekata za finansijski sistem na Kosovu.

Istovremeno, guverner Mehmeti je obavestio g. Muller o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i zahvalio se Svetskoj banci na njenoj spremnosti da doprinese konferenciji 20. godišnjice osnivanja CBK-a, koja će se održati u novembru ove godine.

Delegacija CBK-a, koju predvodi guverner Mehmeti, takođe se sastala sa direktorom naše izborne jedinice u Svetskoj banci, Guenther Schoenleitner, i učestvovala na odvojenim sastancima izborne jedinice Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, čiji je deo i Kosovo.

Takođe, tokom poslednjeg dana, predstavnici CBK-a učestvovali su na plenarnim sastancima Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta MMF-a, kao i u raspravi guvernera i ministara centralne i istočne Evrope u vezi sa ekonomskim prognozama MMF-a o regionu.

Godišnji sastanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i Grupe Svetske banke okupljaju bankare centralnih banaka, ministre finansija, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o finansijskim pitanjima fokusiranim na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i razvoj svetskog finansijskog sistema.