Centralna Banka Republike Kosovo obeležava početak aktivnosti Međunarodne nedelje novca

21/03/2023

Centralna Banka Republike Kosovo je otvorila Međunarodnu nedelju novca, aktivnost koja se sada već tradiocionalno obeležava na Kosovu.
Pred učenicima srednje škole “Sami Frasheri”, Guverner, Fehmi Mehmeti, govorio je o ulozi CBK-a u finansijskom obrazovanju, dajući tako doprinos informisanju i podizanju znanja građana, u cilju poboljšanja svojih znanja o ekonomskim i finansijskim konceptima, proizvodima, uslugama koje nudi finansijski sektor i stvaranja navika da se napravi pravi izbor i preduzimanje efektivnih radnji za poboljšanje njihovog finansijskog blagostanja.
Prema rečima Guvernera Mehmeti-ja, ovo pomaže u smanjenju rizika od finansijskih kriza i održavanju stabilnosti finansijskog sistema.


“CBK će nastaviti da se kontinuirano fokusira u svrsi unapređenja oblasti finansijskog obrazovanja, u cilju doprinosa povećanju znanja, transparentnosti i informisanosti građana a posebno potrošača proizvoda i finansijskih usluga. Takođe, nastavićemo da sarađujemo sa domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama kako bismo kroz ovu funkciju bili što bliže građanima,” rekao je Guverner Mehmeti.
U diskusiji održanoj u CBK, studenti su postavili različita pitanja o finansijskom sektoru i ulozi CBK-a u ekonomiji Kosova.
Na otvaranju Međunarodne nedelje novca, CBK je raspisao konkurs za esej na temu ovonedeljnog motoa; " Planirajte svoj novac, posadite svoju budućnost ", koji će ostati otvoren do 30. aprila 2023. godine, gde će sedam najboljih eseja osvojiti 7 nagrada.
CBK je od 2013. godine deo ove organizacije koju vodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), u kojoj učestvuju 176 zemalja sveta i planirano je učešće preko 50 miliona studenata i mladih iz različitih zemalja sveta.
Tokom ove nedelje, CBK će organizovati razna predavanja sa studentima iz nekoliko opština u zemlji i iz različitih zajednica.