Centralna banka Republike Kosovo daje dodatna uputstva za povećan oprez od falsifikovanih kovanica u opticaju

01/12/2023

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) na osnovu saopštenja i uputstava od 7. novembra 2023. godine, sa ciljem dodatnih uputstava i razjašnjenja uočenih neizvesnosti, obaveštava građane i biznise da su svi apoeni u evrima pravih novčanica i kovanica ( original), bez izuzetka, važeće sredstvo plaćanja u Republici Kosovo. Nijedan drugi organ ne može odlučiti da zabrani ili dozvoli bilo koji zakonski instrument plaćanja.

CBK, poznajući značaj snabdevanja ekonomije Republike Kosovo gotovinom i potrebu da se održi pouzdanost i integritet evra u njegovoj upotrebi kao sredstva plaćanja, koordinira na međuinstitucionalni način sa organima odgovornim za podržavanje u svojim akcijama na ograničavanju i sprečavanju ove nezakonite aktivnosti, nudeći svu neophodnu saradnju i stručnu i tehničku podršku.

Kao rezultat koordinacije aktivnosti koje proizilaze iz zadataka i zajedničkog plana, i efikasne akcije zaplene veće količine kovanica od 2 € od strane organa za sprovođenje zakona, gde je i CBK dao svoj doprinos, građani i ekonomija se i dalje upućuju da nastave da budu pažljiviji tokom transakcija sa ovom denominacijom.

Prave kovanice se razlikuju od falsifikovanih i postoji nekoliko načina da se identifikuju. Falsifikovane kovanice uglavnom imaju drugačija magnetna svojstva od pravih, a po izgledu imaju loš kvalitet detalja, obično različitu boju kruga i površine unutar kruga i nedostatak slova na ivici. Stoga, CBK upućuje građane i biznise da se oslone na dole objavljen priručnik radi lakše provere:

https://bqk-kos.org/edu/materialet/monedhat-euro/

Falsifikovanje novca je krivično delo i sankcionisano je prema članu 296. Krivičnog zakonika br. 06/L-074 Republike Kosovo i člana 19 i 20 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, svako ko proizvodi, stavlja u promet, transportuje, prihvata, koristi ili poseduje falsifikovani novac da bi ga stavio u promet kao pravi, kažnjava se novčanom ili kaznom zatvora. Stoga se, u slučaju sumnje, građani i biznisi upućuju da se obrate Policiji Kosova kako bi se sumnjive falsifikovane kovanice povukle iz prometa i poslali na analizu Kosovskoj agenciji za forenziku, u cilju suzbijanja izvora porekla i distribucije unutar države. Borba protiv ove pojave će se nastaviti i takva saradnja je neophodna za efektivne rezultate organa za sprovođenje zakona.

CBK upućuje biznise da isporučuju kovanice samo preko banaka, da verifikuju primljene kovanice pre nego što ih ponovo puštaju u promet, da rade na podizanju svesti i obuci zaposlenih i kako da ih identifikuju.

S tim u vezi, banke i druge finansijske institucije moraju nastaviti da povećavaju svoje kapacitete u rešavanju ove pojave, olakšaju snabdevanje građanima i biznisu novim kovanicama i što efikasnije povećaju komunikaciju sa klijentima i nadležnim organima. Takođe, banke i nebankarske institucije, koristeći svoju adekvatnu i naprednu opremu, da omogućavaju deponovanje ili zamenu kovanica koje su otkrivene kao original apoenima u manjim kovanicama ili novčanicama za koje građani i biznisi smatraju da su lakše prometni.  

Koliko god je to moguće, preporučuje se izbegavanje upotrebe gotovine i korišćenje elektronskih sredstava plaćanja, ali bez ometanja i ograničavanja prava svakog da izabere zakonski instrument plaćanja prilikom plaćanja.

CBK, u okviru svog mandata i delokruga, ostaje posvećen podršci organima za sprovođenje zakona u sprovođenju svih relevantnih institucionalnih akcija u borbi protiv falsifikovanja novca kao nezakonitog i kažnjivog dela. Dok će nastaviti da prati, upućuje javnost, pomaže i preduzima mere u borbi protiv ove pojave, koja se pojavila i u drugim zemljama i koja zahteva adekvatan i efikasan odgovor ne samo na lokalnom nivou.

Što se tiče pritužbi u vezi sa ovim pitanjem, sve potencijalne prepreke na koje građani ili biznisi mogu da naiđu od finansijskih institucija mogu se obratiti CBK-u, dok ukoliko biznisi predstavljaju prepreke za građane, oni se mogu obratiti relevantnim inspekcijskim institucijama ( centralnim ili lokalnim) ili organima za sprovođenje zakona.