CBK učestvuje na Forumu visokog nivoa za upravljanje centralnim  bankama

30/04/2024

Zamenica guvernera za opšte funkcije gđa. Nesrin Shileku-Shala i neizvršni član Odbora Centralne banke Republike Kosovo (CBK), gđa. Nora Latifi-Jashari učestvuju na VIII Forumu visokog nivoa upravljanja za centralne banke u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) sa temom „Uloga odbora, mehanizmi podrške za dobro upravljanje i nedavna dešavanja“.

Ovaj Forum, koji se održava u Dubaiju, okupio je stručnjake iz globalnih finansijskih institucija kako bi razgovarali o važnim pitanjima upravljanja.

U svom govoru na panelu pod naslovom „Uloga odbora i interakcija sa izvršnom upravom“, gđa. Latifi-Jashari je istakla suštinsku ulogu i ovlašćenja koja neizvršni članovi Nadzornog odbora moraju imati da bi obezbedili efektivno upravljanje u finansijskim institucijama.


Gospođa. Latifi-Jashari je podvukla da su za efikasno funkcionisanje odbora nezavisnost i integritet, uz profesionalizam, stubovi koji treba da podrže njegovu strukturu. Isto tako, član Odbora CBK-a je naglasio vitalnu prirodu jasne i nezavisne uloge između Nadzornog i Izvršnog odbora kako bi se obezbedio efikasan nadzor.

Dalje, gđa. Latifi-Jashari je naglasila važnost transparentnih kanala komunikacije između ovih odbora za održavanje jasne strukture upravljanja u kojoj svaki odbor jasno razume svoju ulogu i odgovornosti.

Forum, koji traje od 30. aprila do 2. maja 2024. godine, pruža platformu za službenike centralnih banaka i stručnjake za upravljanje da razmenjuju najbolje ideje i prakse.