CBK razvija saradnju sa nadzornim organima zemalja EU-a u oblasti aktuarskih procena u nadzoru osiguranja

19/01/2023

U okviru II. faze Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo započela je sprovođenje bilateralne mere sa Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga. Ova bilateralna mera će biti fokusirana na procenu aktuarskog nadzora u okviru funkcije nadzora osiguranja u CBK-u, i uključiće dve  misije stručnjaka Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga u CBK, kao i studijsku posetu stručnog osoblja CBK-a ovoj agenciji . 

Ova bilateralna mera trajaće do septembra meseca ove godine, a obuhvatiće razmenu informacija o stanju i savremenim kretanjima na hrvatskom tržištu osiguranja i prenošenje iskustava hrvatskog organa osiguranja. 

Kao i ostale komponente ove faze programa, i ovu bilateralnu meru administrira i koordinira Centralna banka Nemačke (Deutsche Bundesbank).

CBK očekuje da će kroz komponente aktivnosti ove bilateralne mere značajno doprineti razvoju svoje aktivnosti aktuarskog nadzora osiguravača, usvajajući i usklađujući se sa standardima i praksama nadzornih organa zemalja EU-a. 

Razvoj funkcije nadzora osiguranja ostaje strateška orijentacija CBK-a za podsticanje i održavanje stabilnosti finansijskog sistema Republike Kosovo.

II. faza Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka pokrenuta je 21. septembra 2022. godine i očekuje se da će trajati tri godine.

Ovaj program finansira EU i uključuje Evropsku centralnu banku, 20 centralnih banaka zemalja EU-a, kao i 8 centralnih banaka i organe za finansijski nadzor iz regiona Zapadnog Balkana.