CBK putem SMS-a obaveštava građane o pristupu bankovnim računima i mogućnosti primanja sredstava na svoje račune u evrima

04/03/2024

Centralna banka Republike Kosovo, u okviru Plana za pojednostavljeno sprovođenje Uredbe o gotovinskom poslovanju, obaveštava javnost da preko operatera šalje SMS građanima kako bi ih obaveštavala o pristupu bankovnim računima i mogućnostima prihvatanja sredstva na svojim računima u evrima.        

Takođe, CBK obaveštava da svi oni građani koji još nemaju račun mogu da ga otvore u jednoj od banaka, prema Uredbi CBK-a za pristup Platnim računima za osnovne usluge, da za ugrožene grupe socijalnih šema ne postoji tarifa za otvaranje ili održavanje, od 1. januara 2024.

Kompletan sadržaj poslatog SMS-a:

Poštovani građani,                    

Primite novac preko bankovnog računa u evrima.

Štedite i menjajte u bilo kojoj valuti.

Otvorite račun sa osnovnim uslugama, bez naknade za otvaranje i održavanje.

080022255

https://bit.ly/0800pozoviteCBK