CBK postaje član Međunarodne radne grupe za operativni rizik

12/02/2019

Centralna banka Republike Kosovo postala je član Međunarodne radne grupe za operativni rizik (International Operational Risk Working Goup-IORWG).

Učlanjenjem u ovu radnu grupu, CBK će imati koristi od aktivnog učešća u različitim događajima, od najboljih smernica i praksi za upravljanje operativnim rizikom, koje Grupa sprovodi.

International Operational Risk Working Group je posvećeno za unapređenje upravljanja operativnim rizikom u centralnoj bankarskoj industriji. 

Ova Grupa je postala važan forum u globalnoj industriji centralnih banaka za inovacije, istraživanja, kolektivno učenje i razmenu zdravih i dobrih praksi.  

Međunarodna radna grupa za operativni rizik osnovana je u oktobru 2005. godine na predlog Banke Španije, sa kojom se složilo sedamnaest centralnih banaka, dok se danas Grupa sastoji od 95 centralnih banaka članica.