CBK podržava zelenu agendu u finansijskom sektoru

22/06/2023

Vršilac dužnosti zamenika guvernera za finansijski nadzor, Nexhat Kryeziu, učestvovao je na ceremoniji potpisivanja sporazuma o saradnji između Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Udruženja banaka Kosova, za promociju održivog finansiranja i standarda zaštite životne sredine, društva i upravljanja.
Procena i upravljanje finansijskim rizicima koji proističu iz klimatskih i ekoloških promena jedan je od izazova sa kojima se suočavaju nadzorni i regulatorni organi, uključujući finansijski sektor.
Činjenica da smo se okupili ovde da zajedno razgovaramo o izazovima klimatskih i ekoloških promena; regulatori, banke i međunarodne organizacije (kao što je IFC), pokazuje da je ovaj aspekt trenutno jedno od najhitnijih pitanja o kojima se raspravlja na nivou kreiranja politike na globalnom nivou. Kao što znate, Kosovo je kao deo zemalja Zapadnog Balkana usvojilo Zelenu agendu za Zapadni Balkan na Samitu u Sofiji u novembru 2020. godine, koja predstavlja sveobuhvatnu stratešku mapu puta u vezi sa klimatskim promenama. Ova agenda pokazuje put ka novim energetskim rešenjima, što podrazumeva povećanje ulaganja u obnovljive izvore, kao i održivi razvoj životne sredine.
Bankarski sektor predstavlja glavnu komponentu finansijskog sistema Kosova, gde je njegov uticaj na ekonomiju Kosova veoma značajan. Istovremeno, imajući u vidu da se od banaka na globalnom nivou zahteva da igraju važnu ulogu u tranziciji na zelenu ekonomiju, naša je dužnost kao regulatornog organa da obezbedimo da se banke pod našim nadzorom adekvatno i proaktivno bave ovim rizicima. Shodno tome, mi u Centralnoj banci smo uvereni da će finansijski sektor Kosova uopšte, a posebno bankarski sektor, imati kapacitete da apsorbuje takve reforme“, rekao je zamenik guvernera Kryeziu.
Kao deo angažovanja CBK-a da integriše klimatske i ekološke rizike u nadzorne prakse, u saradnji sa Svetskom bankom, izrađuje se strategija, koja će biti finalizovana tokom ove godine, gde će biti definisane preporuke i nadzorni zahtevi za upravljanje. rizici vezani za klimatske i ekološke promene. Glavni elementi strategije 2024-2026 uključuju akcije kao što su:
• Priprema zelene tabele, gde će se oceniti pokazatelji zelene ekonomije u ekonomiji Kosova i u finansijskom sistemu,
• Izdavanje standarda, koji će opisati principe koje će bankarski sektor morati da sprovodi tokom identifikacije, upravljanja, kontrole i izveštavanja o klimatskim rizicima,
• Definisanje okvira izveštavanja u vezi sa izveštavanjem o izloženosti banaka klimatskim i ekološkim rizicima,
• Sprovođenje makroprudencijalnog stres testa za rizike od klimatskih promena i
• Priprema metodologije za procenu klimatskih rizika i njihovu punu integraciju u nadzorne aktivnosti CBK-a.

“Takođe, već smo aplicirali za pridruživanje Mreži ozelenjavanja finansijskog sistema, koja predstavlja mrežu od 121 centralne banke i prestižnih finansijskih nadzornih organa koja ima za cilj da ubrza rast zelenih finansija i razvije preporuke o ulozi centralnih banaka u pogledu klimatskih promena. Nadamo se da ćemo uskoro postati deo ove prestižne mreže centralnih banaka i finansijskih nadzornih organa. Praćenje i upravljanje klimatskim i ekološkim rizicima predstavlja dug put ka novoj i složenoj temi za sve nas. Međutim, angažovanjem i zajedničkim radom lakše ćemo prevazići ove izazove i na vreme tretirati klimatske i ekološke promene“, rekao je zamenik guvernera Kryeziu, obećavajući da će CBK biti partner u realizaciji ove tranzicije.