CBK organizovala predavanje o tržištu hartija od vrednosti

30/03/2019

Studenti Ekonomskog fakulteta koledža AAB učili su o funkcionisanju tržišta hartija od vrednosti na Kosovu.

Shkendije Nahi iz Odeljenja za upravljanje sredstvima u Centralnoj banci Republike Kosovo predstavila je pred studentima u okviru Svetske nedelje novca u funkciji finansijske edukacije, način organizovanja i održavanja aukcija hartija od vrednosti i ulogu CBK-a u ovom procesu.

„Prema Uredbi o primarnom i sekundarnom tržištu državnih hartija od vrednosti, dužnički instrumenti na tržištu hartija od vrednosti su: Trezorski zapisi – kratkoročni instrumenti. Obveznice – dugoročni instrumenti, Operacije sekundarnog tržišta (Trgovanje, Repo-t), Dve glavne operacije Repo su: Repo sa CBK-om („Vertikalna“) i Repo između banaka (Primarnih aktera) („Horizontalna“), istakla je Nahi u ovom predavanju.

Dodatan i važan resurs za mobilizaciju finansijskih sredstava su i mogućnosti za investicije u likvidnim instrumentima, sigurne investicije, rast likvidnosti na monetarnom tržištu, rast konkurencije i osnova za tržište kapitala.

Studenti su dobili informacije koje finansijske institucije su učesnice na Primarnom tržištu hartija od vrednosti i na Sekundarnom tržištu hartija od vrednosti, zatim su dobili informacije o instrumentima na tržištu hartija od vrednosti, o značaju razvoja tržišta hartija od vrednosti, zakonima, uredbama i sporazumima o otkupu, kao i o kalendaru hartija od vrednosti.

S druge strane, profesorka predmeta Međunarodne finansijske institucije, Florije Miftari, rekla je da organizovanje predavanje od strane CBK-a za studente ekonomskog smera imaće dobar uticaj na učenje.

Prisutni studenti su postavili različita pitanja o načinu funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti.