CBK je potpisala Sporazum sa Ekonomskim fakultetom o unapređenju saradnje i aktivnosti u oblasti ekonomije, finansija i finansijske edukacije

19/03/2024

Centralna banka Republike Kosovo, u okviru aktivnosti Međunarodne nedelje novca, potpisala je Sporazum o razumevanju sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Prištini „Hasan Prishtina“ radi unapređenja saradnje i podrške akademskom aspektu, unapređenja ekonomskih i finansijskih znanja, razmene informacija i saradnje za zajedničke projekte u oblasti ekonomije, finansija i finansijske edukacije.

Guverner CBK-a, Ahmet Ismaili je naglasio da se od ovog Memoranduma očekuje da doprinese razvoju i promociji znanja u oblasti ekonomije i finansija uopšte, a posebno finansijske edukacije. Takve inicijative će se takođe sprovoditi sa drugim nosiocima visokog obrazovanja na Kosovu, pošto CBK ostaje posvećena doprinosu ovoj oblasti uticaja, u skladu sa svojim Strateškim planom.

Kroz dogovorena predavanja iz oblasti ekonomije, bankarstva i finansija, kao i drugih zajedničkih aktivnosti, ova inicijativa ima za cilj da doprinese smanjenju jaza između zahteva tržišta rada i obrazovanja. Zajedničkim delovanjem doprineće se unapređenju znanja i razvoju privrednog sektora u skladu sa ciljevima obe institucije.

„Aktivnosti definisane u ovom Memorandumu pomoći će unapređenju saradnje između CBK-a i Ekonomskog fakulteta, doprinoseći razvoju i promociji znanja iz oblasti ekonomije i finansija. Kretanja u finansijskom sektoru su od suštinskog značaja za ekonomski razvoj jedne zemlje. Finansijski sektor je sastavni deo ekonomske strukture i ima veliki uticaj na mnoge aspekte ekonomije jedne zemlje“, naglasio je guverner Ismaili prilikom potpisivanja Sporazuma.

Kroz ovaj Memorandum, CBK namerava da izgradi zajedničku platformu sa Ekonomskim fakultetom, gde se mogu razvijati zajednički projekti i inicijative za podizanje i unapređenje ekonomske i finansijske edukacije na Kosovu, sa ciljem poboljšanja znanja o ekonomskim i finansijskim pitanjima za mlade.

Razmena publikacija i podataka, predavanja za studente, angažovanje stručnjaka, istraživačka saradnja, mogućnost prakse za studente, revizija nastavnog plana i programa i organizacija predavanja sa stručnjacima CBK-a, neke su od aktivnosti za koje se CBK obavezala u ovom Memorandumu.

Sporazum izražava volju za stvaranje stabilnog i konstruktivnog partnerstva za doprinos povećanju ekonomske stabilnosti i održivog razvoja Republike Kosovo.

Nakon potpisivanja ovog Memoranduma, guverner Ismaili je studentima Ekonomskog fakulteta održao predavanje pod nazivom „Centralna banka i njena uloga u finansijskom sistemu Republike Kosovo“ i na kraju zvanično otvorio poziv za godišnju nagradu „Mladi ekonomista“.