CBK i Eurostat su razgovarali o razvoju statističkog sistema Kosova

27/03/2019

Zamenik guvernera CBK-a za finansijski nadzor, Sokol Havolli, sastao se danas sa visokom delegacijom Eurostata kako bi razgovarali o statistikama i relevantnim pitanjima koja se odnose na statističke informacije na Kosovu.

Zamenik guvernera Havolli je obavestio zvaničnike Eurostata u vezi sa načinjenim napretkom od strane CBK-a tokom zadnjih godina za razvoj održivog statističkog sistema, koji proizvodi kvalitetne statistike potrebne za proces odlučivanja.

Ovom prilikom, zamenik guvernera Havolli je naglasio da fokus CBK-a je na statistikama monetarnog i finansijskog sektora, spoljnog sektora i na statistikama sektora finansijskih računa.

„Mi smo svesni da bez zdravih statistika ne možemo pratiti ekonomska kretanja a ni da donesemo dobre ekonomske politike. Treba da budemo dobro informisani, kako bismo izradili politike i doneli adekvatne odluke, kako u privatnom tako i u državnom sektoru. Stoga, CBK je posvećena izradi podataka visokog kvaliteta. CBK, od svog osnivanja, je radila na tri glavna elementa da bi izgradila dobar statistički sistem: (a) ulagali smo u podizanju kapaciteta da bismo odgovorili zahtevima za podatke visokog kvaliteta koji se blagovremeno dobijaju; (b) uvek smo primenili najnovije međunarodne metodologije za izradu podataka koji su u domenu CBK-a; i, (c) izgradili smo efikasan sistem objavljivanja distribucije podataka koji se proizvode od strane CBK-a. Ove godine, CBK obeležava 20. godišnjicu osnivanja i za ovaj dvadesetogodišnji period učinjeni su značajni koraci u razvoju statističkog sistema koji objavljuje kvalitetne statistike“, rekao je zamenik guvernera Havolli.

On je spomenuo i izazove koji očekuju CBK, kao što su: dalje unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira i potpuno usklađivanje sa ‘EU acquis’, izrada statistika za finansijske račune, kao i dalje jačanje ljudskih kapaciteta dodatnim osobljem i održavanje obuka.

Zamenik guvernera Havolli zahvalio se Eurostatu na konstruktivnoj podršci u unapređenju statističkog sistema Kosova i da je CBK spremna da i dalje ojača ovu saradnju, kako bi slala još više podataka o Kosovu u Eurostatu.

„CBK će veoma oceniti svaku podršku od strane Eurostata i drugih međunarodnih mehanizama u procesu potpunog usklađivanja zakonskog okvira Kosova sa zakonodavstvom EU-a u oblasti statistika. Kosovu je potrebna podrška u procesu izgradnje okvira za izradu statistika finansijskih računa. Svaka podrška u tom pogledu bila bi od pomoći da ubrzamo potpuno usklađivanje naših statistika sa onima iz EU-a“, dodao je zamenik guvernera Havolli.

Predstavnici Eurostata, koje je predvodio Eduardo Barredo Capelot, direktor za statističku saradnju u Eurostatu, zahvalili su se zameniku guvernera Havolli na informisanju.

Oni su izrazili spremnost za dalju podršku CBK-a i Kosova uopšteno, za dalji razvoj statističkog sistema i potpuno usklađivanje statistika u skladu sa acquis-om EU-a.