CBK i EBRD razgovarali o razvoju tržišta kapitala

22/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, G. Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Guverner Mehmeti obavestio je predstavnike ove institucije o stanju u finansijskom sistemu i zahvalio im se na kontinuiranoj podršci koju su pružili i još uvek pružaju Centralnoj banci Republike Kosovo.

Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izjavio da finansijski sistem u Republici Kosovo ima pozitivna kretanja koja beleže godišnji rast od 6,9%, dok je kreditiranje zabeležilo godišnji rast od 11%, kamatne stope na kredite su se smanjile na 6,3%, a smanjena je i stopa nenaplativih kredita na 2,6%.

Isto tako, guverner Mehmeti je informisao predstavnike EBRD-a o pozitivnim kretanjima u drugim sektorima, kao što su osiguravajuće, penzijske i mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije.

Istovremeno, guverner je obavestio predstavnike EBRD-a o kretanjima na tržištu državnih hartija od vrednosti, načinu rada na aukcijama, kretanjima na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti i nedavnoj inicijativi CBK-a u vezi sa pravnim okvirom za moguće trgovanje REPO instrumentima.

Štaviše, guverner Mehmeti je naglasio da je ovo veoma pogodan trenutak za procenu mogućnosti razvoja tržišta kapitala kao alternative unapređenju pristupa finansijama.

Predstavnici EBRD-a, na čelu sa G. Andre Kuusvek, direktorom Inicijative za razvoj lokalne valute i tržišta kapitala, zahvalili su se guverneru Mehmetiju na pruženim objašnjenjima i izrazili spremnost za podršku CBK-u i Kosovu u pogledu mogućnosti daljeg razvoja tržišta kapitala u Republici Kosovo.