CBK donela Uredbu kojom se klijentima banaka omogućava plaćanje putem POS terminala bez dodatnih troškova

16/01/2020

Dana 26. decembar 2019. godine, Odbor Centralne Banke Republike Kosovo usvojio je izmene i dopune „Uredbe o elektronskim instrumentima plaćanja“, koje stupaju na snagu od dana 01. februar 2020. godine.

Pomoću ovih izmena klijenti banaka mogu da koriste svoje kartice za vršenje isplata za kupovinu robe i usluga putem svih POS terminala, bez obzira kojoj banci pripadaju, , bez primenjivanja dodatnih troškova.

Ove izmene su zasnovane na praksama i standardima EU-a, koje imaju za cilj povećanje korišćenja kartica i drugih elektronskih platnih instrumenata, kao efikasnije usluge sa manjim troškovima za pružaoce i korisnike platnih usluga.

Stoga, putem ovog obaveštenja podstičemo sve građane da koriste svoje kartice za plaćanje, kao sigurno sredstvo za plaćanje bez dodatnih troškova.

Link Uredbe:

https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/shqip/Rregullore%20per%20Instrumentet%20e%20Pagesave%20Elektronike.pdf